Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ukrywa się bowiem [przed] nimi, tego pragnącymi, że niebiosa były od dawna i ziemia z wód i przez wodę powstała Boga słowem,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Nie zauważają bowiem, sami tego pragnąc, że od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boga;
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ukrywa się bowiem (przed) nimi to chcącymi, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i wpośród wody stanąwszy Boga słowem,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie ukrywają bowiem sami tego chcąc że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i przez wody która stanęła razem (przez) Boga Słowo
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na Słowo Boga z wody i przez wodę.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez słowo Boże,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Bo tego chcęcy nie wiedzą, iż niebiosa były pierwej i ziemia z wody i przez wodę stanęła słowem Bożym,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, a także ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Tym, którzy tak uważają, umyka, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i wśród wody powstała dzięki Słowu Boga.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Nie chcą bowiem zrozumieć, że od dawna istnieje niebo i ziemia, która wyłoniła się z wody mocą Bożego słowa,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Oni bowiem nie chcą wiedzieć o tym, że dzięki słowu Boga niebiosa były od dawna i że ziemia z wody i przez wodę razem zaistniała,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Rozmyślnie nie biorą pod uwagę tego faktu, że od pradawnych czasów istniało niebo i ziemia, która wyłoniła się z wody mocą Bożego Słowa.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Rozmyślnie bowiem tają to przed sobą, że od dawna istniały niebiosa i ziemia utworzona Bożym słowem spośród wód i przez wodę,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо ховає від тих, хто цього хоче, що небо було від початку, а земля від води й водою створена Божим словом,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdyż życzą sobie, aby umknęło to ich uwagi, że od dawna były niebiosa i ziemia z wody; a zaistniała pośród wody przez Słowo Boga.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Lecz pragnąc usilnie mieć w tej sprawie rację, przeoczają fakt, że to przez Słowo Boże przed wiekami były niebiosa, i była ziemia, która powstała z wody i istniała między wodami,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Bo zgodnie ze swym życzeniem przeoczają fakt, iż od dawna były niebiosa oraz ziemia spoiście wystająca z wody i pośród wody za sprawą Bożego słowa;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ludzie ci nie będą jednak pamiętać o tym, że Bóg, który stworzył niebo, ukształtował ziemię i otoczył ląd wodą,