Porównanie tłumaczeń Rdz 5:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
To zwój zrodzenia ludzkości. [W] dniu [,w którym] uczynił Bóg Adama, na obraz Boga uczynił go.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
To jest zapis* pokoleń Adama:** W dniu, kiedy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boże,[*zapis, סֵפֶר (sefer), por. 50 24:1, lub: spis, lista, zwój, księga (por. 40 21:14; 50 31:24, 26; 60 10:13; 100 1:18).][**Adam, אָדָם (’adam): tak samo określono człowieka w w. 2.]