Porównanie tłumaczeń Rdz 5:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
To zwój zrodzenia ludzkości. [W] dniu [,w którym] uczynił Bóg Adama, na obraz Boga uczynił go.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
To jest zapis pokoleń Adama: W dniu, kiedy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boże,