Porównanie tłumaczeń Rdz 5:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Kenan sto siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalaleela.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Kenan miał siedemdziesiąt lat, kiedy urodził mu się Mahalalel.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Kenan też żył siedemdziesiąt lat, i spłodził Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Żył też Kainan siedmdziesiąt lat i zrodził Malaleela.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy został ojcem Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy spłodził Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Po urodzeniu się Mahalalela żył Kenan osiemset czterdzieści lat; miał jeszcze synów i córki.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy urodził mu się syn Mahalalel.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І пожив Каїнан сто сімдесять літ і породив Малелеїла.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś Kenan przeżył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalalela.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A Kenan żył siedemdziesiąt lat. Potem został ojcem Mahalalela.