Porównanie tłumaczeń Rdz 5:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Kenan sto siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalaleela.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Kenan miał siedemdziesiąt lat, kiedy urodził mu się Mahalalel.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Kenan też żył siedemdziesiąt lat, i spłodził Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Żył też Kainan siedmdziesiąt lat i zrodził Malaleela.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy został ojcem Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy spłodził Mahalaleela.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Po urodzeniu się Mahalalela żył Kenan osiemset czterdzieści lat; miał jeszcze synów i córki.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy urodził mu się syn Mahalalel.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І пожив Каїнан сто сімдесять літ і породив Малелеїла.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś Kenan przeżył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalalela.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A Kenan żył siedemdziesiąt lat. Potem został ojcem Mahalalela.