Porównanie tłumaczeń Rdz 5:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Kenan sto siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalaleela.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.