Porównanie tłumaczeń Rdz 5:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I było wszystkich dni Mahalaleela osiemset i dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I było wszystkich dni Mahalalela osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat — i umarł.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I było wszystkich dni Mahalaleelowych osiem set dziewięćdziesiąt i pięć lat, i umarł.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I zstały się wszytkie dni Malaleelowe ośm set dziewięćdziesiąt pięć lat: i umarł.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Mahalaleel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, a potem umarł.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przeżył więc Mahalaleel osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i wtedy umarł.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Jered liczył sto sześćdziesiąt dwa lata, gdy urodził mu się Henoch.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
A wszystkich lat Mahalalela było osiemset dziewięćdziesiąt. I umarł.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І були всі дні Малелеїла вісімсот девятдесять пять літ, і помер.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A wszystkie dni Mahalalela były przez osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Tak więc wszystkich dni Mahalalela było ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat; i umarł.