Porównanie tłumaczeń Rdz 5:18

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Jared sto i sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
Przekład interlinearny
Hebrew Study Bible based on Westminster Leningrad Codex
וַֽיְחִי־ יֶ֕רֶד שְׁתַּ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ חֲנֽוֹךְ׃
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jered* żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.[*Jered, יֶרֶד (jered), czyli: usługujący (?), odważny (?), por. 130 4:18, 10 5:18L.]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, kiedy urodził mu się Henoch.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Żył też Jared sto sześćdziesiąt i dwa lata, i spłodził Enocha.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I żył Jared sto sześćdziesiąt dwie lecie, i zrodził Henocha.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Jered żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, gdy został ojcem Henocha.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, spłodził Henocha.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Po urodzeniu się Henocha żył Jered osiemset lat; miał jeszcze synów i córki.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, gdy urodził mu się syn Chanoch.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І пожив Яред сто шістьдесять два літ і породив Еноха.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A Jered przeżył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Chanocha.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata. Potem został ojcem Henocha.