Porównanie tłumaczeń Rdz 5:19

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Jared po zrodzeniu jego [syna] Henocha osiemset lat i zrodził synów i córki.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Po swym zrodzeniu Henocha Jered żył osiemset lat i zrodził synów i córki.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Po urodzeniu się Henocha Jered żył jeszcze osiemset lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I żył Jared po spłodzeniu Enocha osiem set lat, i spłodził syny i córki.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I żył Jared po tym jako zrodził Henocha ośm set lat, i zrodził syny i córki.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Po zrodzeniu Henocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Po urodzeniu się Henocha żył Jered osiemset lat i spłodził synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Po urodzeniu się Henocha Jered żył jeszcze osiemset lat, mając synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Kiedy Jered umierał, liczba lat jego życia wynosiła dziewięćset sześćdziesiąt dwa.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
I żył Jered po narodzinach Chanocha osiemset lat i miał synów i córki.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І пожив Яред після того як породив він Еноха вісімсот літ і породив синів і дочок.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A po spłodzeniu Chanocha, Jered żył osiemset lat oraz spłodził synów i córki.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
I po zrodzeniu Henocha żył Jared jeszcze osiemset lat. W tym czasie został ojcem synów i córek.