Porównanie tłumaczeń Rdz 5:25

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Metuszelach sto i sześćdziesiąt siedem lat i zrodził Lameka.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Metuszelach żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha.