Porównanie tłumaczeń Rdz 5:30

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I dożył Lamek po zrodzeniu jego [syna] Noego pięćset i sześćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Po swym zrodzeniu Noego Lamech żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Po urodzeniu się Noego Lamech żył jeszcze pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Po spłodzeniu Noego Lamek żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Potem żył Lamech po spłodzeniu Noego, pięć set dziewięćdziesiąt lat i pięć, i spłodził syny i córki.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I żył Lamech, potym jako zrodził Noego, pięć set dziewięćdziesiąt pięć lat, i zrodził syny i córki.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Lamech żył po zrodzeniu Noego pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Po urodzeniu się Noego żył Lamek pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Po urodzeniu się Noego Lamek żył jeszcze pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat, mając synów i córki.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Kiedy Lemek umierał, liczba lat całego jego życia wynosiła siedemset siedemdziesiąt siedem.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
I żył Lemech po narodzinach Noacha pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І пожив Ламех після того як породив він Ноя пятсот шістьдесять пять літ і породив синів і дочок.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A po spłodzeniu Noacha, Lemech żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat oraz spłodził synów i córki.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
I po zrodzeniu Noego żył Lamech jeszcze pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat. W tym czasie został ojcem synów i córek.