Porównanie tłumaczeń Rdz 5:32

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I był Noego rok pięćsetny i zrodził Noe trzech synów, Sema, Chama, Jafeta.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy Noe miał pięćset lat, zrodził Noe Sema, Chama i Jafeta.