Porównanie tłumaczeń Mt 13:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
[gdy] słońce zaś [gdy] wzeszło spaliło i dlatego nie mając korzenia zostało wysuszone.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Słońcu zaś gdy wzeszło zostało spieczone zostały spieczone i z powodu nie mieć korzenia został wysuszony zostały wysuszone
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdy zaś wzeszło słońce,* zostały spieczone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły.[*470 13:21; 660 1:11]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Gdy słońce) zaś (wzeszło), zostały spalone i z powodu nie (posiadania) korzenia zostały wysuszone.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Słońcu zaś gdy wzeszło zostało spieczone (zostały spieczone) i z powodu nie mieć korzenia został wysuszony (zostały wysuszone)