Porównanie tłumaczeń Ef 3:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
w którym mamy swobodę wypowiedzi i przystęp w zaufaniu przez wiarę Jego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
w którym mamy śmiałość i dostęp w przekonaniu przez wiarę Jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
w którym mamy ufną śmiałość i dostęp z ufnością dzięki Jego wierności.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
w którym mamy otwartość* i zbliżenie się w przekonaniu przez wiarę (w) Niego. [* Według etymologii słowo to oznacza śmiałe mówienie wszystkiego.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
w którym mamy śmiałość i dostęp w przekonaniu przez wiarę Jego