Porównanie tłumaczeń J 3:27

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Odpowiedział Jan i powiedział: Nie może człowiek wziąć nic jeśli nie będzie dane mu z nieba.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedział Jan i powiedział nie może człowiek wziąć niczego jeśli nie byłoby które jest dane mu z nieba
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jan odpowiedział: Człowiek nie jest w stanie niczego wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba.1)[1)J 19:11; Hbr 5:4]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Odpowiedział Jan i rzekł: Nie może człowiek brać ani jednego, jeśli nie będzie dane mu z nieba.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedział Jan i powiedział nie może człowiek wziąć niczego jeśli nie byłoby które jest dane mu z nieba