Porównanie tłumaczeń Dz 16:13

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Także dnia szabatów wyszliśmy na zewnątrz miasta obok rzeki gdzie było wnioskowane modlitwa być i usiadłszy mówiliśmy do które zeszły się kobiet
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A w dzień szabatu* wyszliśmy za bramę nad rzekę,** gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy;*** tam usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.[*510 13:14][**150 8:15; 230 137:1][***Miejsce modlitwy nad rzeką łączyło się z obmywaniami rytualnymi.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dnia szabatu wyszliśmy na zewnątrz bramy w stronę rzeki, gdzie sądziliśmy, (że) modlitwa być*. I usiadłszy mówiliśmy (do) (tych). (które się zeszły), kobiet. [* Składniej: "że odbywa się modlitwa".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Także dnia szabatów wyszliśmy na zewnątrz miasta obok rzeki gdzie było wnioskowane modlitwa być i usiadłszy mówiliśmy (do) które zeszły się kobiet