Porównanie tłumaczeń Dz 16:24

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten nakaz taki otrzymując rzucił ich do bardziej wewnętrznej strażnicy i stopy ich zabezpieczył w drzewie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ten, po otrzymaniu takiego rozkazu, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i ich nogi zakuł w dyby.*[*220 13:27; 220 33:11; 300 20:2-3; 300 29:26]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten nakaz taki wziąwszy, rzucił ich do bardziej wewnętrznej strażnicy i nogi niezawodnymi uczynił sobie ich w drzewie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten nakaz taki otrzymując rzucił ich do bardziej wewnętrznej strażnicy i stopy ich zabezpieczył w drzewie