Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Szczęśliwy człowiek, który trwa mimo próby, bo gdy stanie się doświadczony, posiądzie wieniec życia, obiecany tym, którzy Go kochają.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Szczęśliwy mąż, który znosi doświadczanie, bo wypróbowanym stawszy się, otrzyma wieniec życia, który obiecał* miłującym Go. [* Inne lekcje zamiast "obiecał": "obiecał Pan": "obiecał Bóg".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Szczęśliwy mąż który znosi próbę gdyż wypróbowanym który stał się otrzyma wieniec życia który obiecał Pan miłującym Go
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Błogosławiony mąż, który zdzierżywa pokusę: bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczanie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Szczęśliwy, kto wytrwa w pokusie, bo wypróbowany otrzyma wieniec życia, który [Pan] przyrzekł miłującym Go.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie, bo gdy będzie poddany próbie, otrzyma w nagrodę wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go kochają.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Szczęśliwy ten człowiek, który zwycięży pokusę! Gdy bowiem ostoi się w próbie, otrzyma wieniec życia, jaki Pan obiecał tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Блаженний муж, що подолає спокусу, тому що, бувши випробуваним, дістане вінець життя, якого [Господь] обіцяв тим, хто його любить.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Błogosławiony mąż, co znosi doświadczenie, bo kiedy się stanie wypróbowanym otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, co go miłują.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jakże błogosławiony jest człowiek, który wytrwa w pokusie! Bo kiedy pomyślnie przejdzie próbę, otrzyma koronę Życia, obiecaną przez Boga tym, którzy Go kochają.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Szczęśliwy jest człowiek wytrwale znoszący doświadczanie; bo gdy dostąpi uznania, otrzyma koronę życia, którą [Jehowa] obiecał tym, co go zawsze miłują.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Szczęśliwy jest zaś człowiek, który opiera się pokusom. Jego wiara jest wypróbowana, o on sam otrzyma wieniec życia, przyrzeczony tym, którzy kochają Boga.