Porównanie tłumaczeń J 3:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Jeśli ziemskie powiedziałem wam i nie wierzycie, jak jeśli powiem wam niebiańskie uwierzycie?
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Jeśli o ziemskich sprawach powiedziałem wam a nie wierzycie to jak jeśli powiedziałbym wam o niebiańskich uwierzycie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jeśli powiedziałem wam o ziemskich sprawach i nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli wam powiem o niebieskich?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Jeśli ziemskie powiedziałem wam i nie wierzycie, jak, jeśli powiem wam niebieskie, uwierzycie?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jeśli (o) ziemskich sprawach powiedziałem wam a nie wierzycie to, jak jeśli powiedziałbym wam (o) niebiańskich uwierzycie