Porównanie tłumaczeń J 3:35

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ojciec kocha Syna i wszystko dał w rękę Jego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ojciec miłuje Syna i wszystkie oddał w ręce Jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ojciec kocha Syna* i wszystko przekazał w Jego rękę.** ***[*500 5:20; 500 10:17; 500 15:9][**przekazał w Jego rękę, δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, l. instrumentalnie: przez Jego rękę, za Jego pośrednictwem.][***470 11:27; 470 28:18; 500 13:3]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w rękę jego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ojciec miłuje Syna i wszystkie oddał w ręce Jego