Porównanie tłumaczeń J 3:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Był zaś człowiek z faryzeuszy, Nikodem [na] imię mu, przełożony Judejczyków.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było Nikodem,* ** dostojnik żydowski.***[*Nikodem, Νικόδημος, czyli: pogromca tłumu. Bywa utożsamiany z Naqdimonem ben Gurionem, bogatym obywatelem Jerozolimy, który zaopatrywał pielgrzymów w wodę i który przebywał w tym mieście w czasie jego oblężenia w 70 r. Jeśli tak było, to w czasie rozmowy z Jezusem Nikodem liczył ok. 40 lat (500 3:1L.).][**500 7:50; 500 19:39][***dostojnik żydowski, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων, הַּיְהּודִים קְצִין , l. przywódca żydowski, być może członek Sanhedrynu (500 3:1L.).]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Był zaś człowiek z faryzeuszów, Nikodem (na) imię mu, przywódca Judejczyków.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski