Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Z góry przychodzący ponad wszystkimi jest. Będący z ziemi, z ziemi jest i z ziemi mówi. Z nieba przychodzący [ponad wszystkimi jest].
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto pochodzi z ziemi, jest ziemski i mówi po ziemsku. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Z góry przychodzący ponad wszystkimi jest. Będący z ziemi z ziemi jest i z ziemi mówi. Z nieba przychodzący [ponad wszystkimi jest,]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) z góry który przychodzi ponad wszystkimi jest (tym) który jest z ziemi z ziemi jest i po ziemsku mówi (ten) z nieba który przychodzi ponad wszystkimi jest