Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ten [,który wziął] jego świadectwo, opieczętował, że Bóg prawdą jest.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto przyjął Jego świadectwo, przypieczętował tym samym, że Bóg mówi prawdę.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Ten), (który przyjął) jego świadectwo, opieczętował*, że Bóg prawdomówny jest. [* Tzn. potwierdził.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) który przyjął Jego świadectwo opieczętował że Bóg szczery jest