Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
bogaty natomiast swoim poniżeniem, że przeminie jak kwiat trawy.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
zaś bogaty w uniżeniu jego*, bo jak kwiat trawy przejdzie. [* Sens: "swym".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
zaś bogaty w uniżeniu jego że jak kwiat trawy przeminie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A bogaty w poniżeniu swojem; bo jako kwiat trawy przeminie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
a bogaty w podłości swojej. Boć przeminie jako kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
bogaty zaś swoim uniżeniem, bo przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
bogaty zaś - swym upokorzeniem, bo uschnie jak zielona trawa.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
a bogaty ze swojego pomniejszenia, bo przecież przeminie jak kwiat na łące.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
kto zaś żyje w bogactwie, niech się szczyci swoim poniżeniem, bo musi zwiędnąć jak kwiat na polu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
bogacz zaś - swoim uniżeniem, gdy przeminie niby kwiat polnej trawy.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
а багатий - своїм приниженням, бо він мине, як цвіт трави.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A zamożny w jego poniżeniu, gdyż przeminie jak kwiat trawy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
A brat bogaty niech chlubi się swoim upokorzeniem, bo przeminie jak polny kwiat.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
bogaty zaś ze swego upokorzenia, gdyż przeminie on jak kwiat roślinności.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Bogaty niech natomiast pamięta, że przed Bogiem jego majątek nie ma żadnej wartości i że jego ziemski blask niebawem przeminie—podobnie jak piękno kwiatu, który szybko więdnie.