Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Niech nikt, kto przechodzi próbę, nie mówi: Moja próba pochodzi od Boga; Bóg bowiem jest niepodatny na próby ze strony złych rzeczy, sam też nikogo nie [w ten sposób] nie doświadcza.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nikt doświadczany niech mówi, że: "Od Boga jestem doświadczany"; bo Bóg niepodatny na doświadczania jest zła, (nie) doświadcza zaś sam nikogo.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nikt który jest doświadczany niech mówi że od Boga jestem doświadczany bowiem Bóg niepodatny na doświadczenia jest zła doświadcza zaś sam nikogo
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Niech nikt, kuszony przez zło, nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: Od Boga kuszony bywam; bo Bóg nie może kuszony być we złem, a sam nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Żaden, gdy bywa kuszon, niech nie mówi, że od Boga bywa kuszon. Abowiem Bóg nie jest kusiciel złych, a sam nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Niech ten, kto jest doświadczany, nie mówi: Jestem doświadczany przez Boga. Bóg bowiem nie jest podatny na doświadczanie zła, sam też nie doświadcza nikogo.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ten, kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani sam nie jest kuszony, ani też nie kusi nikogo.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Niech nikt kuszony nie mówi: „Przez Boga jestem kuszony”. Przecież Bóg pokusie zła nie podlega i sam nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Niech nikt w chwili pokusy nie mówi: to Bóg wystawia mnie na próbę. Bóg bowiem nie podlega pokusie do złego, ani sam nikogo nie wystawia na pokuszenie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Niech nikt wśród pokus nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie podlega pokusie do złego, ani też sam nikogo nie kusi.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Ніхто із випробовуваних хай не каже, що він Богом випробуваний, бо не випробовувається Бог злом, і не випробовує нікого.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Nikt doświadczany niech nie mówi: Przez Boga jestem doświadczany; gdyż Bóg jest niepodatny na doświadczenie zła, a sam nikogo nie doświadcza.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Nikt kuszony nie powinien mówić: "Jestem kuszony przez Boga". Bo Bóg nie może być kuszony przez zło ani też sam Bóg nikogo nie kusi.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Niech nikt, kto jest doświadczany, nie mówi: ”Przez Boga jestem doświadczany”. Bóg bowiem nie może być doświadczany przez coś złego ani sam nikogo nie doświadcza.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Doświadczając pokus, niech nikt nie mówi jednak: „To Bóg nakłania mnie do złego”. Bóg bowiem ani sam nie doświadcza pokus, ani też nikogo nie nakłania do czynienia zła.