Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Każdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u którego nie istnieje żadna zmienność lub cień poruszenia.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Każde danie dobre i każdy dar dojrzały* z góry jest, zstępujący od Ojca świateł, u którego nie jest zmienianie lub przesilenia** zacienienie***. [* Lub: "doskonały".] [** O astronomicznym przesileniu dnia z nocą. Tu sens przenośny.] [*** Inne lekcje zamiast słów "zmienianie lub przesilenia zacienienie": "zmienianie lub (albo zamiast "lub" rodzajnik w nominatiwie liczby pojedynczej) przesilenia zacienienia"; "zmienianie lub przesilenie zacienienia": "zmieniania lub przesilenia zacienienia"; "zacienienie, lub przesilenie, lub zmienianie": "zmienianie lub przechylenia się zacienienie"; "zmienianie lub przechylenie się zacienienia". Uwaga: wyraz "przesilenia" ma w przekładzie formę dopełniacza liczby pojedynczej.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Każdy podarunek dobry i każdy dar dojrzały z góry jest zstępujący od Ojca świateł u którego nie jest zmienność lub poruszenia cień
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany.[1]
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysocza jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia przemiany.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Każdy dobry dar i każde doskonałe dobro pochodzi z góry. Zstępuje od Ojca świateł, w którym nie ma zmiany ani cienia zmienności.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Każde otrzymane dobro i dary doskonałe pochodzą z góry, od Ojca światłości, w którym nie dochodzi do żadnych zmian ani zaćmień.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Każde dobre obdarowanie i każdy dar pełny z góry przychodzi, od Ojca ludzi, w którym nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi od Boga, Ojca światłości, który nie podlega zmianom ani ciemności.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą (do nas) z góry od Ojca światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Кожне добре дання і кожний досконалий дар є згори, бо сходить від Батька світла, у якого нема зміни чи тіні переміни.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Każde szlachetne dawanie i każdy doskonały dar jest z Nieba. Zstępuje od Ojca światłości, u którego wewnątrz nie znajduje się zmiana, zwrot, lub cień.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
każdy dobry akt dawania i każdy doskonały dar jest z wysoka i pochodzi od Ojca, który uczynił światła niebieskie. U Niego nie ma ani zmienności, ani ciemności spowodowanej obrotem.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich, a u niego nie ma zmienności obracania się cienia.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Wszystko, co jest dobre i doskonałe, pochodzi z nieba—od Boga, Stwórcy wszystkich gwiazd. On nigdy się nie zmienia i nic nie może przyćmić jego blasku.