Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A w czasie wspólnego spotkania, przykazał im: Nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode Mnie,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I jedząc wspólnie sól nakazał im od Jerozolimy* nie oddalać się, ale oczekiwać obietnicy Ojca, (o) której usłyszeliście (ode) mnie**; [* Imiona własne podaje się tu według formy przyjętej w BT z pewnymi wyjątkami.] [** Autor tekstu przechodzi nieoczekiwanie z formy oratio obliqua do oratio recta.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i jedząc wspólnie z nimi nakazał im od Jerozolimy nie być oddalonymi ale oczekiwać obietnicy Ojca którą słyszeliście (ode) Mnie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode Mnie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A z nimi jedząc, rozkazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalem, ale czekali obietnice Ojcowskiej, którąście (prawi) słyszeli przez usta moje.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] –
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
A podczas wspólnego posiłku polecił: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode Mnie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Gdy zasiedli do wspólnego posiłku, nakazał im: „Nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem:
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Kiedy był razem z nimi, polecił im nie opuszczać Jerozolimy, lecz czekać na Obietnicę Ojca, „o której tak słyszeliście ode mnie:
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
A z nimi przebywając, roskazał im, aby od Jerozolimów nie odstąpili, ale oczekawali obietnice Ojcowej, którąście słyszeli odemnie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
W czasie wspólnego posiłku nakazał im: ʼNie opuszczajcie Jerozolimy, ale czekajcie na obietnicę Ojca, o której ode mnie słyszeliście.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І як був з ними, наказав їм не відходити від Єрусалима, але очікувати обіцяного від Батька, про яке ви чули від мене.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A kiedy zgromadził ich razem, nakazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której ode mnie usłyszeliście.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Podczas jednego z takich spotkań polecił, aby nie opuszczali Jeruszalaim, ale czekali na to, "co obiecał Ojciec, a o czym ode mnie słyszeliście.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A spotykając się z nimi, nakazywał im: ”Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale czekajcie na to, co obiecał Ojciec i o czym usłyszeliście ode mnie;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Podczas jednego ze wspólnych posiłków polecił im, aby jeszcze nie opuszczali Jerozolimy, ale poczekali na spełnienie się obietnicy danej przez Ojca.