Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, niepijący, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Trzeba bowiem, (by) doglądający* nieobwinionym** być*** jako**** Boga szafarz, nie zarozumiałym, nie gniewliwym, nie opojem, nie awanturnikiem, nie szukającym haniebnego zysku, [* Temu wyrazowi nadano znaczenie "biskup". W N.T. jest to termin techniczny dla przełożonego gminy, ustalonego przez apostołów, podobnie jak rzeczownik "starszy".] [** Ściślej według etymologii, taki, którego nie można o nic obwinić.] [*** Składniej: "by dozorujący był nieobwiniony".] [**** Prawdopodobnie sens przyczynowy: "jako że jest Boga szafarzem".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Trzeba bowiem doglądający nienaganny być jak Boga zarządca nie samowolny nie skłonny do gniewu nie uzależniony od picia nie awanturnik nie chciwy brudnego zysku
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Starszy,[4] jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukający zysku sprośnego;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abowiem Biskup ma być bez winy jako szafarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie bijący, nie chciwy zysku szkaradnego,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Trzeba bowiem, aby biskup, jako szafarz Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nieskory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Trzeba bowiem, aby biskup, który zarządza w imieniu Boga, był bez zarzutu. Nie może on być pyszny, gwałtowny, skłonny do pijaństwa i awantur, chciwy brudnego zysku.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Trzeba bowiem, aby biskup, jako zarządca domu Boga, był nienaganny, nie zadufany w sobie, nie nerwowy, nie skłonny do pijaństwa, nie awanturnik, nie łasy na brudne zyski,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Biskup jako zwierzchnik wspólnoty Bożej w swoim postępowaniu musi być nienaganny; nie może być samowolny, porywczy, skłonny do nadużywania wina, kłótliwy, żądny zysku,
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Bo biskup - włodarz Boży - ma być bez zarzutu, nie samowolny, nie skory do gniewu, nie pijak, nie awanturnik, nie chciwy brudnego zysku,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо треба, щоб єпископ - як Божий управитель - був бездоганним, не гордим, не гнівливим, не п'яницею, не забіякою, не користолюбцем;
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Bowiem doglądający musi być nienaganny, jako zarządzający domem Boga. Nie zarozumiały, nie skłonny do gniewu, nie oddany pijaństwu, nie awanturnik, nie szukający haniebnego zysku;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo nadzorujący, jako ten, któremu powierzono sprawy Boże, musi być bez zarzutu - nie może być uparty ani porywczy, nie wolno mu nadmiernie pić, wdawać się w awantury ani pożądać nieuczciwego zysku.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Nadzorca bowiem jako szafarz Boży musi być wolny od oskarżenia, nie samowolny, nie skłonny do srogiego gniewu, nie awanturujący się po pijanemu, nie skory do bicia, nie chciwy nieuczciwego zysku,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Przywódca, który w imieniu Boga zarządza Jego kościołem, musi być bowiem bez zarzutu. Nie może to być człowiek zarozumiały, impulsywny, pijak, awanturnik ani ktoś, kto jest zachłanny.