Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
trzymający się - według nauki - wiernego Słowa, aby był w stanie zarówno udzielać zachęty w ramach zdrowego nauczania, jak i przekonywać przeciwnych.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
trzymającym przed sobą* (to) według nauki wierne słowo, aby mocny byłby i zachęcać przez nauczanie. (to) będące zdrowym, i mówiących przeciwko zawstydzać. [* Sens metaforyczny. "Trzymać przed sobą", tzn. zawsze mieć przed swymi oczyma, patrzeć na to, rozważać to, za tym iść.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
trzymający się według nauki wiernego Słowa aby mocny byłby i zachęcić w nauce będącej zdrową i sprzeciwiających się upominać
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
trzymający się — zgodnie z udzielaną nauką — wiernego przekazu Słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Trzymający się onej wiernej mowy, która jest według nauki, iżby też mógł napominać nauką zdrową i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
trzymający się tej, która jest wedle nauki, wiernej mowy, iżby mógł napominać przez zdrową naukę i tych, którzy się przeciwiają, przekonać.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Niech trzyma się przekazanego mu słowa wiary, tak aby potrafił zarówno umacniać tych, którzy trwają w zdrowej nauce, jak i wykazywać błąd tym, którzy się jej sprzeciwiają.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
zawsze dbały o wierne co do nauki słowo, by zdolny był w uzdrawiającym nauczaniu i zachęcić, i osądzić inaczej mówiących.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
musi wiernie trzymać się treści przekazanej nauki, aby mógł poprawnie nauczać i wyprowadzać z błędu jej przeciwników.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
trzymający się wiernie przekazywanej nauki, aby mógł zachęcać przez zdrowe pouczenia i przekonywać przeciwników.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
що тримається вірного слова згідно з навчанням, щоб здатний був і потішити в здоровім навчанні, і переконувати противників.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
w celu nauki trzymający się prawdziwego słowa, aby był również zdatny zachęcać w nauczaniu tych, co są zdrowo myślącymi oraz poprawiać tych, którzy oponują.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Musi trzymać się mocno godnego wiary Orędzia, które jest zgodne z nauką, tak aby przez swe zdrowe nauczanie mógł napominać i zachęcać, jak też przeciwstawić się tym, którzy wypowiadają się przeciwko niemu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
co do sztuki nauczania – niewzruszenie trzymający się wiernego słowa, tak by potrafił zarówno usilnie zachęcać zdrową nauką, jak i upominać tych, którzy się sprzeciwiają.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Powinien wiernie trzymać się prawdy i umieć—poprzez zdrową naukę—zachęcać innych wierzących, a także wykazywać błędy tym, którzy się jej sprzeciwiają.