Porównanie tłumaczeń Dz 16:27

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Zbudzony zaś który stał się strażnik więzienny i zobaczywszy które są otworzone drzwi strażnicy dobywszy miecza zamierzał siebie zabić wnioskując wymknąć się więźniom
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy stróż więzienny został zbudzony* i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić,** sądząc, że więźniowie uciekli.***[*Lub: obudził się.][**Wg prawa rzym. wyrok zbiegłego więźnia wykonywano na jego strażniku.][***510 12:18-19]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zbudzonym zaś stawszy się strażnik więzów i zobaczywszy otwarte podwoje strażnicy, dobywszy sobie miecza, zamierzał siebie samego zgładzać, sądząc, (że) wymknąć się uwięzieni*.[* Składniej: "że wymknęli się uwięzieni".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Zbudzony zaś który stał się strażnik więzienny i zobaczywszy które są otworzone drzwi strażnicy dobywszy miecza zamierzał siebie zabić wnioskując wymknąć się więźniom