Porównanie tłumaczeń Jk 1:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
mąż o rozdwojonej duszy niestały na wszystkich drogach jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
człowiek chwiejny,* ** niestały na wszystkich swoich drogach.***[*chwiejny, δίψυχος, lub: o rozdwojonej duszy; zob. 660 4:8.][**660 4:8][***120 17:33; 230 119:113; 490 9:62; 490 16:13; 530 10:21]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(jako) mąż dwuduszny*, niespokojny na wszystkich drogach jego. [* Wprowadzamy tu neologizm jako kalkę wyrazu oryginalnego. Sens: zmienny, nieszczery.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
mąż (o) rozdwojonej duszy niestały na wszystkich drogach jego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Mąż umysłu dwoistego niestateczny jest we wszech drogach swoich.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
skoro jest niezdecydowany i niestały w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
skoro jest wewnętrznie rozdarty i niestały we wszystkim, co czyni.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
To człowiek w duszy rozdwojony, we wszystkich swych dążeniach niestały.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
bo jest rozdarty duchowo, niestały w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
to mąż wewnętrznie rozdarty, niestały w całym swym postępowaniu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
бо муж двоєдушний - непостійний на всіх своїх дорогах.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
jako mąż dwoistego umysłu, niestały na wszystkich jego drogach.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
bo jest chwiejny i niestały we wszystkich swoich poczynaniach.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
jest człowiekiem niezdecydowanym, niestałym na wszystkich swych drogach.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
jest bowiem wewnętrznie rozdarty, a jego postawa jest chwiejna.