Porównanie tłumaczeń Mt 11:5

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ślepi znowu widzą i kulawi chodzą, trędowaci są oczyszczani i głusi słyszą i martwi są podnoszeni, a biednym ogłaszana jest dobra nowina.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Niewidomi odzyskują wzrok i kulawi chodzą trędowaci są oczyszczani i głuchoniemi słyszą martwi są wzbudzani a ubogim jest głoszona dobra nowina
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Niewidomi odzyskują wzrok i kulejący chodzą,* trędowaci** doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani ,*** a ubogim głoszona jest ewangelia**** ***** –[*290 29:18; 290 35:5-6; 470 9:27-30][**470 8:2-3][***470 9:18-25; 490 7:24-30; 490 7:31-35; 490 10:13-15][****Jezus nie odpowiada wyraźnie. Zmusza do wiary. O Jego tożsamości świadczą czyny, nie słowa.][*****290 61:1; 490 4:18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ślepi znowu widzą i chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, i głusi słyszą, i martwi podnoszą się, i biednym (głoszona) jest dobra nowina.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Niewidomi odzyskują wzrok i kulawi chodzą trędowaci są oczyszczani i głuchoniemi słyszą martwi są wzbudzani a ubogim jest głoszona dobra nowina
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina —
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest ewangelia.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim Ewangielija opowiadana bywa;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyścieni, głuszy słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim Ewanielią opowiedają.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia;
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Niewidomi znowu widzą, kulawi dobrze chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim jest głoszona Dobra Nowina.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Niewidomi wzrok odzyskują, a niewładni w nogach chodzą; trędowaci doznają oczyszczenia, a głusi słyszą; umarli powstają, a ubodzy otrzymują ewangelię.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
niewidomi odzyskują wzrok, kulawi zaczynają dobrze chodzić, trędowaci wracają do zdrowia, głusi odzyskują słuch, umarli wstają do życia, a ludzie biedni słuchają Dobrej Nowiny.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
ʼŚlepi widząʼ, ludzie o bezwładnych nogach chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ʼa ubogim głosi się dobrą nowinęʼ.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують; мертві встають, убогі сповіщають;
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
ślepi ponownie poglądają poprzez wzniesienie spojrzenia do źródła w górze i chromi depczą wkoło, trędowaci są oczyszczani, i mający przytępione funkcje zmysłowego kontaktu słyszą, i umarli są wzbudzani, i żebrzący są zawiadamiani o łatwej nowinie,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani, a głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a biednym opowiadana jest Dobra Nowina;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, ludzie z cara'atem są oczyszczani, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, Dobra Nowina jest głoszona ubogim -
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ślepi znowu widzą, a kulawi chodzą, trędowaci dostępują oczyszczenia, a głusi słyszą; i umarli są wskrzeszani, a biednym jest oznajmiana dobra nowina;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
niewidomi widzą, kalecy chodzą, trędowaci odzyskują zdrowie, głusi słyszą, umarli powracają do życia, ubogim głoszona jest dobra nowina.