Porównanie tłumaczeń Mt 7:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Lub jak powiesz bratu twemu: Pozwól wyrzucić pyłek z oka twego, a wypatrzyć [nie możesz] belki w oku twym?
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Lub jak powiesz bratu twojemu pozwól wyrzuciłbym drzazgę z oka twojego a oto belka w oku twoim
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu: Pozwól, że wyrzucę drzazgę z twego oka, a oto belka jest w twoim oku?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Lub jak powiesz - bratu twemu: Dopuść, niech wyrzucę - drzazgę z oka twego, i oto belka w oku twoim?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Lub jak powiesz bratu twojemu pozwól wyrzuciłbym drzazgę z oka twojego a oto belka w oku twoim
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu: Pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym?
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, gdy belka jest w twoim oku?
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albo jakoż rzeczesz bratu twemu: Dopuść, iż wyjmę źdźbło z oka twego, a oto balka jest w oku twojem.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abo jako mówisz bratu twemu: Dopuść, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto tram jest w oku twoim?
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka [tkwi] w twoim oku?
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Albo jak powiesz swemu bratu: Pozwól, że wyjmę z twego oka źdźbło, skoro belka tkwi w twoim oku?
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu: «Pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka», gdy ty sam masz w swoim oku belkę?
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Lub jak możesz swojemu bratu mówić: Pozwól, niech usunę tę ość z twojego oka, a oto w twoim oku drąg!?
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Jak możecie mówić do brata: Pozwól, że wyjmę ci źdźbło z oka, skoro w twoim tkwi belka?
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Lub jakżeż powiesz bratu: Pozwól, że ci wyjmę z oka pyłek, a oto belka w twoim oku!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Або, як скажеш своєму братові: Дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці?
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Albo jakże powiesz szczegółowo bratu twemu: Puść od siebie, może wyrzuciłbym tę drzazgę z oka twojego, i oto ta belka w oku twoim?
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Albo, jak powiesz twojemu bratu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, a oto belka jest w twoim oku?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jak możesz powiedzieć bratu: "Pozwól mi wyjąć ci drzazgę z oka", skoro sam we własnym masz belkę?
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: ʼPozwól mi wyjąć słomkę z twego okaʼ, gdy oto w twoim własnym oku jest belka?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Jak możesz powiedzieć: „Przyjacielu, pozwól, że wyciągnę ci rzęsę”, podczas gdy sam masz w oku belkę?