Porównanie tłumaczeń Dz 16:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Stamtąd zarówno do Filippi która jest pierwszej części Macedonii miasto kolonia byliśmy zaś w tym mieście przebywając dni jakichś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
a stamtąd do Filippi,* ** które jest miastem pierwszego okręgu Macedonii,*** kolonią (rzymską). W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni.[*Filippi, Φίλιπποι (lm): wcześniej Krenides; nazwę zmieniono na cześć Filipa, ojca Aleksandra Wielkiego. Leżało ok. 2 km na wsch od Gangites, dopływu wpadającego do rzeki Strymon ok. 50 km dalej. W tej dolinie w 42 r. p. Chr. doszło do bitwy między drugim triumwiratem (Oktawian, Antoniusz, Lepidus) a Brutusem i Kasjuszem (zabójcami Juliusza Cezara). Na cześć zwycięstwa Oktawian uczynił je kolonią ze wszystkimi przywilejami obywateli rzym.: wolnością od chłosty i aresztowania (poza przypadkami skrajnymi), z możliwością odwoływania się do cesarza. Oktawian założył tu kolonię dla weteranów armii rzym., z polami, oddziałem wojskowym i miniaturą Rzymu. Mówiono tu po łacinie. Miasto leżało przy Via Egnatia, jednej z głównych dróg imperium, biegnącej stąd do Dyrrachium nad Adriatykiem.][**570 1:1; 590 2:2][***które jest miastem pierwszego okręgu Macedonii, ἥτις ἐστὶν πρώτη ( ς ) μερίδος τῆς ⸃ Μακεδονίας πόλις, em. za trzema późnymi vg mss (XIV?); które jest przodującym miastem tego okręgu Macedonii, ἥτις ἐστὶν πρωτη της μεριδος Μακεδονίας πόλις 𝔓 74 א (IV) A; w l : wczesny wariant raczej nie odpowiada historii; Filippi nie było stolicą, a tylko przodującym miastem jednego z czterech okręgów Macedonii.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i stamtąd do Filippi, która jest pierwszej części Macedonii miastem, kolonią. Byliśmy zaś w tym mieście przebywając* dni jakieś**. [*"Byliśmy (...) przebywając" - zamiast: "przebywaliśmy".] [** Rozciągłości w czasie.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Stamtąd zarówno do Filippi która jest pierwszej części Macedonii miasto kolonia byliśmy zaś w tym mieście przebywając dni jakichś
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
a stamtąd do Filippi, przodującego miasta tego okręgu Macedonii,[42] będącego kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Stamtąd zaś do Filippi, rzymskiej kolonii i głównego miasta tej części Macedonii, i zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A stamtąd do Filipowa, które jest pierwsze miasto tej części Macedonii nowo osadzone; i zostaliśmy w onem mieście przez kilka dni.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A stamtąd do Filippów, które jest pierwsze miasto w stronie Macedońskiej, nowa osada. I byliśmy w tymże mieście kilka dni, rozmawiając.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Stamtąd natomiast do Filippi, które jest głównym miastem tej części Macedonii i kolonią rzymską. W tym mieście spędziliśmy kilka dni.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Stamtąd poszliśmy do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii i kolonii rzymskiej. Spędziliśmy tam kilka dni.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
stamtąd natomiast do Filippi, które jest kolonią, miastem pierwszego okręgu Macedonii. W tym mieście spędziliśmy jakiś czas.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
a stamtąd poszliśmy do Filippi, które jest stolicą tej części Macedonii i kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tego okręgu macedońskiego, które jest kolonią (rzymską). Zatrzymaliśmy się w tym mieście kilka dni.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
звідти і до Филип, що є місто-колонія, перша частина Македонії. В тім місті перебували ми кілька днів.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś stamtąd do Filippi, która jest miastem kolonią przedniej części Macedonii; i byliśmy tam pewną ilość dni, spędzając czas w tym mieście.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
stamtąd zaś poszliśmy dalej do Filippi, kolonii rzymskiej i czołowego miasta w tej części Macedonii. Spędziliśmy w tym mieście kilka dni,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
stamtąd zaś do Filippi – kolonii, która jest najważniejszym miastem okręgu Macedonii. Przebywaliśmy w tym mieście przez kilka dni.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
W końcu dotarliśmy do Filippi, miasta będącego stolicą tej części Macedonii i rzymską kolonią. Tam zatrzymaliśmy się na kilka dni.