Porównanie tłumaczeń Dz 16:24

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten nakaz taki otrzymując rzucił ich do bardziej wewnętrznej strażnicy i stopy ich zabezpieczył w drzewie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ten, po otrzymaniu takiego rozkazu, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i ich nogi zakuł w dyby.*[*220 13:27; 220 33:11; 300 20:2-3; 300 29:26]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten nakaz taki wziąwszy, rzucił ich do bardziej wewnętrznej strażnicy i nogi niezawodnymi uczynił sobie ich w drzewie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten nakaz taki otrzymując rzucił ich do bardziej wewnętrznej strażnicy i stopy ich zabezpieczył w drzewie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Po otrzymaniu takiego rozkazu, stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Który wziąwszy takie rozkazanie, wsadził je do najgłębszego więzienia, a nogi ich zamknął w kłodę.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Który wziąwszy takowe rozkazanie, wsadził je do wnętrznego tarasu, a nogi ich zamknął w kłodę.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Po otrzymaniu takiego rozkazu, wrzucił ich do wewnętrznego lochu, a nogi zakuł im w dyby.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
A on zgodnie z rozkazem zamknął ich w wewnętrznym lochu i zakuł im nogi w dyby.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Ten, skoro otrzymał taki nakaz, wtrącił ich do najgłębszej części więzienia i drewnianymi dybami unieruchomił im nogi.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Zgodnie z tym rozkazem zamknął ich w lochu, a nogi zakuł im w dyby.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Na ten rozkaz wtrącił ich do lochu, a nogi ich zakuł w kajdany.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Він, діставши такий наказ, кинув їх до внутрішньої в'язниці і забив їхні ноги в колоди.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A ten, po otrzymaniu rozkazu, wrzucił ich do wewnętrznej celi więziennej, zaś ich nogi zakuł na kłodzie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Otrzymawszy taki rozkaz, zamknął ich w wewnętrznej celi, a nogi zakuł im w dyby.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego więzienia i zakuł im nogi w dyby.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Słysząc taki rozkaz, strażnik umieścił ich w celi mieszczącej się w środku budynku, a ich nogi zakuł w dyby.