Porównanie tłumaczeń Dz 16:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś przechodzili te miasta przekazywali im strzec postanowień które są osądzone przez wysłanników i starszych w Jeruzalem
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie.*[*550 2:3-5]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Gdy zaś przechodzili (te) miasta, przekazywali im**, (aby) strzec postanowień, (tych) osądzonych przez wysłanników i starszych, (tych) w Jerozolimie. [* Odnosi się nie do "miasta", lecz do domyślnie "chrześcijan", zamieszkujących w tych miastach.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś przechodzili (te) miasta przekazywali im strzec postanowień które są osądzone przez wysłanników i starszych w Jeruzalem
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Wędrując z miasta do miasta, mówili im o potrzebie przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie, których mieli przestrzegać.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A gdy chodzili po miastach, podawali im ku chowaniu ustawy, które były postanowione od Apostołów i starszych, którzy byli w Jeruzalemie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A gdy chodzili po mieściech, podawali im ku chowaniu nauki, które były postanowione od apostołów i starszych, którzy byli w Jeruzalem.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez Apostołów i starszych w Jerozolimie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
W miastach, przez które przechodzili, nakazywali przestrzegać postanowień apostołów i starszych w Jerozolimie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Idąc przez miasta, przekazywali postanowienia, powzięte w Jerozolimie przez apostołów i starszych.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Idąc do miasta przekazywali postanowienia apostołów i starszyzny w Jerozolimie i zachęcali do ich pilnego przestrzegania.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przechodząc przez miasta nakazywali im przestrzegać uchwał powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Коли переходили міста, передавали їм зберігати постанови, які видали в Єрусалимі апостоли і старші.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A kiedy przechodzili różne miasta, przekazywali im, aby strzec nauki ustanowionej przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Gdy przechodzili przez miasta, przekazywali ludziom do przestrzegania decyzje podjęte przez wysłanników i starszych w Jeruszalaim.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A gdy podróżowali przez miasta, przekazywali miejscowym do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Odwiedzając miasta, zachęcali wierzących do przestrzegania postanowień apostołów i starszych z Jerozolimy.