Porównanie tłumaczeń Dz 16:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przeszedłszy zaś Frygię i galacką krainę zostawszy powstrzymanymi przez Świętego Ducha powiedzieć Słowo w Azji
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I przeszli przez frygijską* i galacką** krainę,*** powstrzymani przez Ducha Świętego**** od głoszenia Słowa w Azji.[*Frygia : prowincja w centralnej części Azji Mn., na zach od Pizydii.][**Galacja : (1) ziemie dawnego królestwa Galacji w środkowej Azji Mn. (pn Galacja); (2) rzym. prowincja, której głównymi miastami w I w. po Chr. były: Ancyra i Antiochia Pizydyjska (pd Galacja), 510 16:6L.][***510 2:47; 510 5:14; 510 6:7; 510 9:31][****510 18:23]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przeszli zaś Frygię i galacką krainę, powstrzymani przez Świętego Ducha (od) powiedzenia słowa w Azji.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przeszedłszy zaś Frygię i galacką krainę zostawszy powstrzymanymi przez Świętego Ducha powiedzieć Słowo w Azji
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Przez Frygię i Galację przeszli nie głosząc Słowa — Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Tedy przeszedłszy Frygiję i Galatską krainę, zawściągnieni będąc od Ducha Świętego, aby nie opowiadali słowa Bożego w Azyi,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A przeszedszy Frygią i krainę Galacką, zabronił im Duch Ś. przepowiadać słowa Bożego w Azyjej.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić Słowo w Azji.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Poszli potem do Frygii i Galacji, bo Duch Święty zakazał im nauczać w Azji.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Przeszli przez Frygię i kraj galacki, bo Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Poszli potem do Frygii i Galacji, bo Duch Święty powstrzymywał ich od głoszenia Słowa Bożego na wybrzeżu Małej Azji.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przeszli przez Frygię i Galację, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić nauki w Azji.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм провіщати слово в Азії;
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś kiedy przeszli Frygię oraz krainę galacką, zostali powstrzymani przez Ducha Świętego od opowiadania słowa w Azji;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Przeszli przez obszar Frygii i Galacji, bo Ruach Ha-Kodesz nie pozwolił im głosić nauki w prowincji Azja.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Oni zaś przeszli przez Frygię i krainę galacką, ponieważ duch święty zabronił im głosić słowo w okręgu Azji.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Następnie podróżowali przez Frygię i Galację, gdyż tym razem Duch Święty nie pozwolił im nauczać w Azji.