Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tymczasem brat przeciw bratu występuje z oskarżeniem i to przed niewierzącymi!
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale brat z bratem sądzi się, i to przed niewierzącymi?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi