Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:6

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo brat z bratem sądzi się* – i to przed niewierzącymi![*540 6:14; 610 5:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale brat z bratem sądzi się, i to przed niewierzącymi?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi