Porównanie tłumaczeń J 3:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Mówi do Niego Nikodem: Jak może człowiek zostać zrodzonym, starcem będąc? Nie może [on przecież] do łona matki jego drugi raz wejść i zostać zrodzonym?
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Mówi do Niego Nikodem jak może człowiek zostać zrodzonym starzec będąc nie może do łona matki swojej powtórnie wejść i zostać zrodzonym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Nikodem powiedział do Niego: Jak może urodzić się człowiek, będąc starcem? Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać urodzony.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Mówi do niego Nikodem: Jak może człowiek zostać zrodzony starcem będąc? Czy może do łona matki jego drugi (raz) wejść i zostać zrodzonym?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Mówi do Niego Nikodem jak może człowiek zostać zrodzonym starzec będąc nie może do łona matki swojej powtórnie wejść i zostać zrodzonym
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się?
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? izali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się?
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek rodzić, będąc starym? Izali może powtóre wniść w żywot matki swojej i odrodzić się?
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Wtedy Nikodem zapytał: Jak człowiek może się narodzić, będąc starcem? Czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i się narodzić?
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wtedy Nikodem powiedział: „Czy jest możliwe, aby człowiek, który jest starcem, narodził się powtórnie? To przecież niemożliwe, aby znalazł się jeszcze raz w łonie swej matki, a następnie się narodził”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Nikodem zapytał Go: „Jak stary już człowiek może się narodzić? Czy może ponownie wejść do łona matki i narodzić się?”
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Nikodem zapytał: - Jak może urodzić się człowiek dorosły? Czy może wejść do łona swojej matki i przyjść na świat po raz drugi?
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Mówi do Niego Nikodem: - Jak może narodzić się człowiek będąc starcem? Czy może wejść po raz drugi do łona matki i narodzić się?
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Каже до нього Никодим: Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти до лона своєї матері й народитися?
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Powiada istotnie do niego Nikodemos: Jakże może jakiś człowiek zostać zrodzony stary będąc? Czyż może do brzusznego zagłębienia matki swojej jako wtóre wejść i zostać zrodzony?
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A Nikodem mówi do niego: Jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzony?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Nakdimon powiedział do Niego: "W jaki sposób człowiek dorosły może się "urodzić"? Czy może wejść z powrotem do łona matki i narodzić się po raz drugi?".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Nikodem powiedział do niego: ”Jak człowiek może się narodzić gdy jest stary? Przecież nie może po raz drugi wejść do łona swej matki i się narodzić?”
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
—Urodzić się na nowo?—zdumiał się Nikodem. —Będąc starcem? Czy można powtórnie wejść do łona matki i urodzić się?