Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
aby w ten sposób zostało uwielbione imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
żeby zostało wychwalone imię Pana naszego, Jezusa, w was i wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana, Jezusa Pomazańca.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
żeby zostałoby wychwalone imię Pana naszego Jezusa Pomazańca w was i wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
żeby w ten sposób zostało uwielbione wśród was imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.[3]
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Aby było uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
aby było rozsławione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, podług łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
W ten sposób zostanie uwielbione imię naszego Pana Jezusa w was i wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
W ten sposób będzie uwielbione imię naszego Pana, Jezusa, w was, a wy w Nim dzięki łasce naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
aby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa, w was, a wy — w Nim, dzięki łasce Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
W ten sposób imię Jezusa, naszego Pana, będzie uwielbione w was, a wy w nim, stosownie do łaski, którą okazuje nasz Bóg i Pan, Jezus Chrystus.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Aby było w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
щоб у вас прославилося ім'я нашого Господа Ісуса, а ви в ньому, за ласкою нашого Бога й Господа Ісуса Христа.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
W ten sposób imię naszego Pana Jeszui będzie uwielbione w was, a wy w Nim, zgodnie z łaską naszego Boga i Pana Jeszui Mesjasza.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
aby imię naszego Pana, Jezusa, było okryte chwałą w was, a wy w jedności z nim, zgodnie z niezasłużoną – życzliwością naszego Boga, a także Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.