Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które są w diasporze: Pozdrowienia!
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Jakub, Boga i Pana, Jezusa Pomazańca*, niewolnik, dwunastu plemionom, (tym)** w rozproszeniu, radować się***. [* Tu znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".] [** Rodzajniki greckie były pierwotnie zaimkami wskazującymi.] [*** Wyraz wzięty ze świeckich formuł epistolografii greckiej.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jakub Boga i Pana Jezusa Pomazańca niewolnik dwunastu plemionom w rozproszeniu radować się
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących na obczyźnie: Pozdrowienia!
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Jakób, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Jakub, Boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa sługa, dwiemanaście pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienie dwunastu plemionom, rozproszonym w świecie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, posyła radosne pozdrowienie dwunastu plemionom w diasporze.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom w rozproszeniu pozdrowienie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, rozproszonych na całym świecie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, (przesyła) pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Яків, раб Бога й Господа Ісуса Христа, - дванадцятьом поколінням, які є в розсіянні: вітаю!
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Jakób, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących w rozproszeniu, witajcie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ja'akow, niewolnik Boga i Pana Jeszui Mesjasza, do Dwunastu Plemion w diasporze: szalom!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa; do dwunastu plemion, które są rozproszone: Pozdrowienia!
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ja, Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, pozdrawiam wierzących, którzy pochodzą z dwunastu pokoleń Izraela, i są rozproszeni po całym świecie.