Porównanie tłumaczeń 2P 1:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie bowiem [za] przemądrzałymi opowieściami podążawszy, objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście, ale [naocznymi] obserwatorami stawszy się Owego wielkości.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem które są wymądrzonymi baśniom którzy naśladowali objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście ale naocznymi świadkami stawszy się Jego wielkości
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo nie jako ci, którzy poszli za wymyślnymi mitami,* zapoznaliśmy was z mocą** i przybyciem*** **** naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami***** Jego wielkości.******[*610 1:4; 630 1:14; 680 2:3][**470 28:18; 480 5:30; 480 13:26; 490 6:19; 490 8:46; 490 24:19][***Przybycie, παρουσία (parousia), odnosi się w tym przyp. do wcielenia, pod. jak epifaneia w 620 1:10 (które w 610 6:16 odnosi się do powtórnego przyjścia). 540 7:6 używa go w odniesieniu do przybycia Tytusa. Słowo to w papirusach jest technicznym określeniem przybycia króla lub wysokiego rangą dygnitarza. W odniesieniu do Chrystusa ozn. Jego powtórne przyjście (680 3:4, 12).][****480 14:62][*****500 1:14; 690 1:1][******530 2:5]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie bowiem wymądrzonym bajkom uległszy, daliśmy poznać wam (tę) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, moc i przybycie, ale widzami* stawszy się Jego wielkości. [* U Plutarcha wyrazem tym oznaczony jest ten, kto dopuszczony został do najwyższego stopnia wtajemniczenia w misteriach eleuzyńskich.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem które są wymądrzonymi baśniom którzy naśladowali objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście ale naocznymi świadkami stawszy się Jego wielkości