Porównanie tłumaczeń 2P 1:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Dlatego będę zawsze wam przypominać o tych, chociaż świadomi będąc i utwierdzonymi w [was] będącej obecną prawdzie.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego nie zaniedbam wam zawsze przypominać o tych chociaż wiedząc i którzy są utwierdzeni w będącej obecną prawdzie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dlatego zamierzam wam wciąż przypominać te sprawy, chociaż zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w posiadanej prawdzie.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dlatego będę zamierzał* zawsze wam przypominać o tych, chociaż (wiecie) i (jesteście postawieni mocno) w będącej obecną prawdzie. [*,,będę zamierzał" - sens:,,będę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego nie zaniedbam wam zawsze przypominać o tych chociaż wiedząc i którzy są utwierdzeni w będącej obecną prawdzie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Dlatego — chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni — chcę wam ciągle powtarzać te sprawy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Przetoż pocznę was zawsze upominać około tego, chociaż wiedzących i utwierdzonych was w teraźniejszej prawdzie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie i jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Dlatego zawsze wam będę o tym przypominał, chociaż dobrze to wiecie i jesteście utwierdzeni w przyjętej prawdzie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Dlatego będę wam bez przerwy o tym przypominał, nawet jeśli to wiecie i utwierdzeni jesteście w obecnej już prawdzie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Tak więc zawsze będę wam o tym przypominał, chociaż dobrze to wiecie i jesteście utwierdzeni w prawdzie, jaka została wam przekazana.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Toteż wciąż przypominać wam będę o tym, choć wiecie i jesteście utwierdzeni w prawdzie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Задля цього буду постійно нагадувати вам про це, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперешній правді.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Dlatego nie zaniecham wam zawsze przypominać o tych sprawach, chociaż widzicie oraz jesteście mocno postawieni na tej prawdzie, która jest blisko.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Z tej przyczyny zawsze będę wam przypominał o tych rzeczach, mimo że o nich wiecie i jesteście mocno utwierdzeni w tej prawdzie, którą już macie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Dlatego zawsze będę skłonny przypominać wam te rzeczy, chociaż je znacie i jesteście niewzruszenie utwierdzeni w prawdzie, która jest w was obecna.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Chociaż dobrze znacie już Bożą prawdę i trzymacie się jej, to jednak zawsze będę ją wam przypominać.