Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Już [to] wiecie, bracia moi ukochani; każdy zaś człowiek niech będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wiedzcie*, bracia moi umiłowani. Niech będzie zaś** każdy człowiek szybki ku usłyszeć, powolny ku powiedzieć, powolny ku gniewowi; [* Według formy możliwe też: "Wiecie".] [** Inne lekcje zamiast słów "Wiedzcie, (...) Niech będzie zaś": "Bracia moi umiłowani, niech będzie zaś"; "Wiedzcie zaś, bracia moi umiłowani. Niech będzie zaś"; "Tak że, bracia moi umiłowani, niech będzie"; "I teraz, bracia nasi, niech będzie".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A tak bracia moi umiłowani niech jest każdy człowiek szybki ku usłyszeć powolny ku powiedzieć powolny do gniewu
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Wiedzcie,[2] moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A tak, bracia moi mili! niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Wiecie, bracia moi namilszy. A niech wszelki człowiek będzie prędki ku słuchaniu, a leniwy ku mówieniu i leniwy ku gniewowi.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Zrozumcie to, moi kochani bracia. Niech każdy człowiek będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Bracia moi umiłowani! Wiedzcie, że każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, a powściągliwy w mówieniu i nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Powinniście, moi umiłowani bracia, wiedzieć to: każdy człowiek ma być chętny do słuchania, leniwy do mówienia, leniwy do gniewu.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Pamiętajcie o tym, moi kochani bracia! Niech każdy człowiek zawsze chętnie słucha, nie spieszy się do mówienia i nie wpada w gniew.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Wiedzcie (o tym), bracia moi umiłowani! Mamy obowiązki wobec ewangelii Niech więc każdy będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Знайте, улюблені брати мої: хай же буде всяка людина швидка до слухання, забарна до говоріння, повільна до гніву.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Wobec tego, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do usłuchania, powolny do powiedzenia, leniwy do zapalczywości.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Dlatego, drodzy bracia, niech każdy będzie skory do słuchania, ale nieskory do mówienia, nieskory do gniewu,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Kochani przyjaciele, bądźcie bardziej skłonni do słuchania, niż do mówienia lub wybuchania gniewem.