Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Autor:
Tradycyjnie Apostoł Jan. Zdaniem współczesnych biblistów, dzieło powstawało sukcesywnie w ramach tzw. "szkoły Janowej".
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  W nieokreślonym prapoczątku był określony odwzorowany wniosek, i ten odwzorowany wniosek był istotnie intymnie do określonego boga, i jakiś nieokreślony bóg był ten odwzorowany wniosek.    Ten właśnie był w prapoczątku istotnie do określonego boga.    Wszystkie rzeczy, zwierzęta przez-z niego jako jedna poczęła stawać się, i bez niego nie poczęło stawać się ani jedno (.) Które od przeszłości staje się (.)    W nim życie organiczne było, i to życie było to określone światło (określonych człowieków ).    I to światło w tym określonym zaciemnieniu objawia się, i to zaciemnienie go nie zupełnie schwyciło.    Stał się nieokreślony człowiek odprawiony z obok od strony nieokreślonego boga, imię jemu Ioannes.    Ten właśnie przyszedł do funkcji świadectwa aby zaświadczyłby około tego światła, aby wszyscy wtwierdziliby do rzeczywistości przez-z niego.    Nie był ów to światło, ale aby zaświadczyłby około tego światła.    Było to światło, to pochodzące od starannej pełnej jawnej prawdy, które oświetla wszystkiego człowieka przychodzące(-go) do tego naturalnego ustoju światowego.    Wewnątrz w tym naturalnym ustroju światowym był(o), i ten ustrój przez-z niego stał się, i ten ustrój go nie rozeznał.    Do swoich własnych rzeczy i spraw przyszedł, i ci swoi właśni go nie wzięli z naprzeciw do obok siebie.    Ci którzy zaś wzięli go, dał im samowolną władzę wybycia potomkowie nieokreślonego boga stać się, tym wtwierdzającym jako do rzeczywistości do tego imienia jego,    którzy nie z krwi ani z woli mięsa ani z woli męża, ale z nieokreślonego boga zrodzeni zostali.    I ten odwzorowany wniosek jako nieokreślone mięso stał się, i postawił namiot wewnątrz w nas, i obejrzeliśmy badawczo tę sławę jego, sławę tak jak nieokreślonego wyłącznie jedynorodzonego z obok od strony nieokreślonego ojca, dopełniony od łaski i od starannej pełnej jawnej prawdy.    Ioannes obecnie świadczy około niego i od przedtem krzyczy powiadając: Ten właśnie był ten rzekłszy: Ten do tyłu należącego do mnie teraz przychodzący w doistotnym przedzie należącym do mnie od przedtem staje się, że pierwszy ode mnie jakościowo był,    że z tego dopełnienia jego my wszyscy wzięliśmy, i łaskę w zamian łaski.    Że wiadome Przydzielone obyczajowe prawo przez-z Moysesa zostało dane, ta łaska i ta staranna pełna jawna prawda przez-z Iesusa pomazańca stała się.    Nieokreślonego boga żaden nie widział kiedykolwiek; (nieokreślony) jedynorodzony bóg, ten obecnie będący do sfery funkcji tego łona tego ojca ów podał wyjaśnienie.    I to właśnie jest to świadectwo Ioannesa, gdy odprawili Judajczycy z Hierosolym kapłanów i lewitów aby wezwaliby do uwyraźnienia się go: Ty kto jakościowo jesteś?    I rzekłszy to samo potwierdził i nie zaparł się i potwierdził że: Ja nie jestem jakościowo ten wiadomy wam określony pomazaniec.    I wezwali do uwyraźnienia się go: Co więc? Ty Elias jakościowo jesteś? I powiada: Nie jestem jakościowo. Ten wiadomy prorok jakościowo jesteś ty? I odróżnił się w odpowiedzi: Nie.    Rzekli więc jemu: Kto jakościowo jesteś? Aby odróżnienie w odpowiedzi dalibyśmy tym którzy posłali nas. Co powiadasz około ciebie samego?    Mówił: Ja głos wołającego o pomoc wewnątrz w wiadomej spustoszonej opuszczonej krainie: Wyprostujcie wiadomą drogę niewiadomego utwierdzającego pana, z góry tak jak rzekł Esaias prorok.    I odprawieni byli z farisaiosów.    I wezwali do uwyraźnienia się go i rzekli mu: (Po) co więc zanurzasz dla pogrążenia i zatopienia jeżeli ty nie jesteś jakościowo ten wiadomy pomazaniec ani Elias ani ten wiadomy prorok?    Odróżnił się dla odpowiedzi im Ioannes powiadając: Ja zanurzam dla pogrążenia i zatopienia w wodzie; środkowy pochodzący od was od przeszłości stoi którego wy nie znacie od przeszłości,    ten do tyłu należącego do mnie teraz przychodzący, którego nie jestem jakościowo godny aby rozwiązałbym jego skórzany rzemień podwiązanego skórzanego obuwia.    Te właśnie w Bethanii jako jedno stało się na przeciwległym krańcu Iordanesu, tam gdzie był Ioannes zanurzając(y).    Tym dniem nazajutrz pogląda wiadomego Iesusa przychodzącego istotnie do niego i powiada: Ujrzyjcie-oto ten wiadomy ofiarny baranek tego wiadomego boga, ten unoszący to uchybienie tego naturalnego ustroju światowego.    Ten właśnie jakościowo jest, w obronie powyżej którego ja rzekłem: Do tyłu należącego do mnie teraz przychodzi mąż który w doistotnym przedzie należącym do mnie od przeszłości staje się, że pierwszy ode mnie jakościowo był .    I ja nie przedtem znałem go, ale aby zostałby ujawniony Israelowi przez to właśnie przyszedłem ja w wodzie teraz zanurzający.    I zaświadczył Ioannes powiadając że: Od przeszłości oglądam badawczo wiadomego ducha aktualnie zstępującego tak jak gołębicę mieszkającą u człowieka z wewnątrz niewiadomego nieba, i począł pozostać aktywnie na niego.    I ja nie znałem przedtem go, ale ten, który posłał mnie aby teraz zanurzać w wodzie, ów mi rzekł: Aktywnie na którego by ujrzałbyś wiadomego ducha aktualnie zstępującego i aktualnie pozostającego aktywnie na niego, ten właśnie jakościowo jest ten aktualnie zanurzający w niewiadomym duchu oderwanie świętym.    I ja od przedtem widzę i od przedtem zaświadczam że ten właśnie jakościowo jest wiadomy syn wiadomego boga.    Tym dniem nazajutrz na powrót od przedtem stał Ioannes i z uczniów jego dwaj.    I wejrzawszy do wewnątrz Iesusowi depczącemu wkoło powiada: Ujrzyjcie-oto ten wiadomy ofiarny baranek tego wiadomego boga.    I usłyszeli ci dwaj uczniowie jego gadającego i wdrożyli się Iesusowi.    Obrócony zaś Iesus i obejrzawszy badawczo ich wdrażających się powiada im: Co szukacie? Ci zaś rzekli mu: Rabinie - które jest powiadane przekładane przez Hermesa: Nauczycielu - gdzie pozostajesz?    Powiada im: Przychodźcie i ujrzycie. Przyszli więc i ujrzeli gdzie pozostaje, i u-przy nim pozostali w dzień ów; godzina naturalnego okresu czasu jakościowo była tak jak dziesiąta.    Był Andreas brat Simona Petrosa jeden z tych dwóch tych usłyszawszych od strony Ioannesa i wdrożywszych się jemu.    Znajduje ten właśnie wpierw brata swojego Simona i powiada mu: Znaleźliśmy tego wiadomego messiasa - które jest przekładane przez Hermesa: pomazaniec.    Zawiódł go istotnie do Iesusa. Wejrzawszy do wewnątrz jemu Iesus rzekł: Ty jesteś Simon, ten wiadomy syn Ioannesa; ty będziesz zwany Kefas, - które jest przekładane przez Hermesa: Petros.    Tym dniem nazajutrz zechciał wyjść do Galilai, i znajduje Filipposa. I powiada mu Iesus: Wdrażaj się mi.    Był zaś Filippos od Bethsaidy, z miasta Andreasa i Petrosa.    Znajduje Filippos Nathanaela i powiada mu: Którego odwzorował pismem Moyses w Przydzielonym obyczajowym prawie i wiadomi prorocy znaleźliśmy: Iesusa syna Iosefa, tego od Nazaretu.    I rzekł mu Nathanael: Z Nazaretu może coś dobre być? Powiada mu Filippos: Przychodź i ujrzyj.    Ujrzał Iesus Nathanaela przychodzącego istotnie do niego i powiada około niego: Ujrzyj(cie)-oto starannie pełnie jawnie prawdziwie Israelita w którym podstęp nie jest.    Powiada mu Nathanael: Skąd mnie rozeznajesz? Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus i rzekł mu: Naprzód tego które uczyniło ciebie skłonnym Filipposa przygłosić, obecnie jakościowo będącego pod wiadomą figę ujrzałem cię.    Odróżnił się mu Nathanael: Rabinie, ty jakościowo jesteś ten wiadomy syn tego wiadomego boga, ty (ten wiadomy) król jakościowo jesteś tego Israela.    Odróżnił się Iesus i rzekł mu: Że rzekłem ci, że ujrzałem cię z góry w dole tej figi, wtwierdzasz do rzeczywistości ? Większe od tych właśnie ujrzysz.    I powiada mu: Istotne istotnego powiadam wam, ujrzycie wiadome niebo od przeszłości otworzone i wiadomych aniołów wiadomego boga wstępujących w górę i zstępujących w dół aktywnie na określonego syna określonego człowieka. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible