Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 13

  Naprzód zaś święta Pascha, od przedtem znając Iesus że przyszła jego wiadoma godzina naturalnego okresu czasu aby przestąpiłby z wiadomego naturalnego ustroju światowego tego właśnie istotnie do wiadomego ojca, umiłowawszy swoich własnych, tych wewnątrz w tym naturalnym ustroju światowym, do sfery jakiegoś niewiadomego pełnego urzeczywistnienia umiłował ich.    I wskutek głównego wieczornego posiłku stającego się, wskutek tego diabła już wcześniej rzuciwszego do serca aby przekazałby go Iudas syn Simona Męża Przypadku,    wcześniej znając że wszystkie sprawy dał mu ten ojciec do rąk i że od niewiadomego boga wyszedł i istotnie do tego boga prowadzi się pod tym zwierzchnictwem,    wzbudza się w górę z tego posiłku i kładzie szaty, i wziąwszy rzymskie lniane płótno przepasał siebie samego.    Zatem rzuca wodę do myjnicy i począł sobie od prapoczątku aby myć nogi uczniów i wycierać tym lnianym płótnem którym był przepasany.    Przychodzi więc istotnie do Simona Petrosa. Powiada mu: Utwierdzający panic, ty należące do mnie myjesz, te nogi?    Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus i rzekł mu: Które ja czynię ty nie wiesz od przeszłości w tej chwili, rozeznasz zaś potem-za te właśnie sprawy.    Powiada mu Petros: Żeby żadną metodą nie umyłbyś należące do mnie nogi do sfery funkcji tego eonu. Odróżnił się w odpowiedzi Iesus jemu: Jeżeliby nie umyłbym cię, nie masz jakąkolwiek część wspólnie ze mną.    Powiada mu Simon Petros: Utwierdzający panie, nie nogi moje wyłącznie jedynie, ale i ręce i głowę.    Powiada mu Iesus: Wykąpany nie ma potrzebę jeżeli nie nogi umyć sobie, ale jest oczyszczony cały. I wy oczyszczeni jakościowo jesteście, ale zdecydowanie nie wszyscy.    Od przedtem znał bowiem tego obecnie przekazującego go; przez to właśnie rzekł że: Zdecydowanie nie wszyscy oczyszczeni jakościowo jesteście.    Gdy więc umył nogi ich, wziął te szaty swoje i padł wstecz do źródła ku pożywieniu na powrót, rzekł im: Rozeznajecie co uczyniłem wam?    Wy głosicie mnie: Wiadomy Nauczyciel, i: Wiadomy Utwierdzający pan. I odpowiednio powiadacie; jestem bowiem.    Jeżeli więc ja umyłem wasze nogi, utwierdzający pan i nauczyciel, i wy jesteście dłużni wzajemnych myć nogi;    podprzykład bowiem dałem wam aby z góry tak jak ja uczyniłem wam i wy czynilibyście.    Istotne istotnego powiadam wam, nie jest jakościowo niewolnik większy od utwierdzającego pana jego ani odprawiony większy od tego który posłał go.    Jeżeli te właśnie od przeszłości znacie, szczęśliwi teraz jesteście jeżeli ewentualnie teraz ewentualnie czynicie one.    Nie około wszystkich was powiadam; ja od przeszłości znam których wybrałem sobie; ale aby to odwzorowane pismo zostałoby uczynione pełnym: Ten gryzący mój chleb, uniósł na wrogo na mnie piętę jego.    Od tej chwili powiadam wam na przód tego które skłania stać się aby wtwierdzilibyście jako do rzeczywistości gdyby stałoby się, że ja jakościowo jestem.    Istotne istotnego powiadam wam, ten biorący ewentualnie kogo posłałbym, mnie bierze; ten zaś mnie biorący, bierze tego który posłał mnie.    Te właśnie rzekłszy Iesus został zamącony tym wiadomym duchem i zaświadczył i rzekł: Istotne istotnego powiadam wam że jeden z was przekaże mnie.    Poglądali do wzajemnych uczniowie mając niemożność wydostania się około kogo powiada.    Był leżący wstecz do źródła do posiłku jeden z uczniów jego wewnątrz w łonie Iesusa, którego miłował Iesus.    Daje znak skinieniem głowy więc temu właśnie Simon Petros że ma dowiedzieć się kto ewentualnie życzeniowo jest około którego powiada.    Padłszy wstecz do źródła ku pożywieniu więc ów w ten właśnie sposób aktywnie na klatkę piersiową Iesusa, powiada mu: Utwierdzający panie, kto jest?    Odróżnia się w odpowiedzi Iesus: Ów jest któremu ja nasycę wiadomy kawałek mięsa i dam jemu. Nasyciwszy więc wiadomy kawałek daje Iudasowi (synowi) Simona Męża Przypadku.    I w istotny środek w ten kawałek wtedy wszedł do owego ten satanas. Powiada więc mu Iesus: Które czynisz, uczyń szybsze.    To właśnie nikt nie rozeznał z leżących wstecz do źródła do posiłku, istotnie do czego rzekł mu;    jacyś bowiem wyobrażali sobie - gdyż pochwę na języki miał Iudas - że powiada mu Iesus: Kup rzeczy których potrzebę mamy do tego święta, albo żebrzącym aby coś dałby.    Wziąwszy więc ten kawałek mięsa ów wyszedł prosto potem. Była zaś noc.    Gdy więc wyszedł, powiada Iesus: Teraz został wsławiony określony syn określonego człowieka, i określony bóg został wsławiony w nim;    i ten bóg wsławi go w nim, i prosto potem wsławi go.    Drobni potomkowie, jeszcze przez małe wspólnie z wami jakościowo jestem; będziecie szukali mnie, i z góry tak jak rzekłem Judajczykom że: Tam gdzie ja prowadzę się pod zwierzchnictwem wy nie możecie przyjść, i wam powiadam w tej chwili.    Wskazówkę nową daję wam, aby miłowalibyście wzajemnych; z góry tak jak umiłowałem was, aby i wy miłowalibyście wzajemnych.    W tym właśnie rozeznają wszyscy że moi właśni uczniowie jesteście, jeżeli ewentualnie miłość ewentualnie teraz macie we wzajemnych.    Powiada mu Simon Petros: Utwierdzający panie, gdzie prowadzisz się pod zwierzchnictwem? Odróżnił się w odpowiedzi Iesus: Tam gdzie prowadzę się pod zwierzchnictwem, nie możesz mi teraz wdrożyć się, wdrożysz się zaś później.    Powiada mu Petros: Utwierdzający panie, przez co nie mogę tobie wdrożyć się w tej chwili? Duszę moją w obronie powyżej ciebie położę.    Odróżnia się w odpowiedzi Iesus: Duszę twoją w obronie powyżej mnie położysz? Istotne istotnego powiadam ci, żadną metodą nie kogut przygłosiłby aż do czasu którego zaparłbyś się mnie trzy razy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible