Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 14

  Nie niech jest mącone wasze serce, wtwierdzajcie do tego boga i do mnie wtwierdzajcie.    W domostwie ojca mojego miejsca niezmiennego trwania wieloliczne są; jeżeli zaś nie, rzekłem ewentualnie wam, że wyprawiam się przygotować jakieś właściwe miejsce wam(?).    I jeżeliby wyprawiłbym się i przygotowałbym jakieś właściwe miejsce wam, na powrót przyjeżdżam i zabiorę z sobą was istotnie do mnie samego, aby tam gdzie jestem ja, i wy teraz bylibyście(?).    I tam gdzie prowadzę się pod zwierzchnictwem, od przeszłości znacie tę drogę.    Powiada mu Thomas: Utwierdzający panie, nie od przeszłości znamy gdzie prowadzisz się pod zwierzchnictwem; jakże możemy tę drogę od przeszłości?    Powiada mu Iesus: Ja jakościowo jestem ta droga i ta staranna pełna jawna prawda i to życie organiczne; nikt nie przychodzi istotnie do tego ojca jeżeli nie przez-ze mnie.    Jeżeli rozeznaliście mnie, i tego ojca mojego rozeznacie. I od tej chwili rozeznajecie go i od przeszłości widzicie go.    Powiada mu Filippos: Utwierdzający panie, okaż nam tego ojca, i wystarcza nam.    Powiada mu Iesus: Tylim-to naturalnym okresem czasu wspólnie z wami jakościowo jestem i nie rozeznałeś mnie, Filipposie? Ten od przeszłości widzący mnie, od przeszłości widzi tego ojca. Jakże ty powiadasz: Okaż nam tego ojca?    Czy nie wtwierdzasz do rzeczywistości że ja w ojcu i ojciec we mnie jakościowo jest? Te spływające wysłowienia czynów które ja powiadam wam, ode mnie samego nie gadam; ten zaś ojciec wewnątrz we mnie pozostający czyni te dzieła swoje.    Wtwierdzajcie do rzeczywistości mi że ja w ojcu i ojciec we mnie; jeżeli zaś nie, przez te wiadome dzieła same wtwierdzajcie.    Istotne istotnego powiadam wam, ten wtwierdzający jako do rzeczywistości do mnie, te wiadome dzieła które ja czynię i ów będzie czynił, i większe od tych właśnie będzie czynił, że ja istotnie do ojca wyprawiam się,    i które coś by poprosilibyście w wiadomym imieniu moim, to właśnie uczynię, aby zostałby wsławiony ojciec w synu.    Jeżeliby coś poprosilibyście mnie w tym imieniu moim, ja uczynię.    Jeżeli ewentualnie ewentualnie miłujecie mnie, te wskazówki, te moje własne, upilnujecie,    i ja wezwę do uwyraźnienia się ojca, i innego pobudziciela wezwaniem z obok - przeciw da wam aby wspólnie z wami do sfery funkcji tego eonu teraz byłby,    wiadomego ducha pochodzącego od wiadomej starannej pełnej jawnej prawdy, którego ten naturalny ustrój światowy nie może wziąć, że nie ogląda dla znalezienia teorii go ani nie rozeznaje. Wy rozeznajecie go, że u-przy was pozostaje i wewnątrz w was będzie.    Nie puszczę od siebie was osieroconych, przyjeżdżam istotnie do was.    Jeszcze małe, i ten naturalny ustrój światowy mnie już nie ogląda dla znalezienia teorii, wy zaś oglądacie dla znalezienia teorii mnie, że ja żyję organicznie i wy żyli będziecie organicznie.    W owym dniu rozeznacie wy że ja w ojcu moim, i wy we mnie, i ja w was.    Ten mający wskazówki moje i pilnujący je, ów jest ten miłujący mnie; ten zaś miłujący mnie będzie umiłowany pod przewodnictwem ojca mego, i ja umiłuję go i wewnątrz objawię mu mnie samego.    Powiada mu Iudas, nie ten Mąż Przypadku: Utwierdzający panie, co stało się że nam obecnie masz planowo obecnie wewnątrz objawić ciebie samego i zdecydowanie nie temu naturalnemu ustrojowi światowemu?    Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus i rzekł mu: Jeżeli ewentualnie ktoś ewentualnie miłuje mnie, wiadomy odwzorowany wniosek mój upilnuje; i ojciec mój umiłuje go, i istotnie do niego przyjdziemy, i jakieś miejsce niezmiennego trwania u-przy nim uczynimy sobie.    Ten nie miłujący mnie, te odwzorowane wnioski moje nie pilnuje; i ten odwzorowany wniosek który słyszycie nie jest mój własny, ale tego który posłał mnie, ojca.    Te właśnie zagadałem wam u-przy was pozostając;    ten zaś pobudziciel wezwaniem z obok - przeciw, ten duch ten oderwanie święty którego pośle ojciec w wiadomym imieniu moim, ów was nauczy wszystkie sprawy i podbudzi do wspomnienia was, wszystkie które rzekłem wam.    Pokój puszczam od siebie wam, pokój ten mój własny daję wam; nie z góry tak jak ten naturalny ustrój światowy daje, ja daję wam. Nie niech jest mącone wasze serce ani nie niech lęka się.    Usłyszeliście że ja rzekłem wam: Prowadzę się z powrotem pod zwierzchnictwem, i przyjeżdżam istotnie do was. O ile miłowaliście mnie, wyszliście rozkosznie z środka by że wyprawiam się istotnie do ojca, że ojciec większy ode mnie jest.    I teraz spłynąłem wam zanim okoliczności uczynią możliwym to stać się, aby gdyby stałoby się, wtwierdzilibyście do rzeczywistości.    Już nie wieloliczne będę gadał wspólnie z wami, przychodzi bowiem ten wiadomy tego naturalnego ustroju światowego naczelny z racji swej prapoczątkowości; i we mnie nie ma nic.    Ale aby rozeznałby ten naturalny ustrój światowy że miłuję ojca i z góry tak jak wskazał mi ojciec w ten właśnie sposób czynię. Poddawajcie się wzbudzaniu w górę, ewentualnie wiedziemy pozostając w łączności w z tego miejsca. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible