Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 15

  Ja jakościowo jestem ta wiadoma winorośl, ta powstała ze starannej pełnej jawnej prawdy, i ten wiadomy ojciec mój rolnik jakościowo jest.    Wszystek jakiś życionośny odłam we mnie nie przynoszący jakiś owoc, unosi go; i wszystek ten owoc przynoszący, czyści go aby jakiś owoc liczniejszy przynosiłby.    Już wy oczyszczeni jakościowo jesteście przez ten odwzorowany wniosek który zagadałem wam;    pozostańcie we mnie, i ja w was. Z góry tak jak ten życionośny odłam nie może owoc przynosić od siebie samego jeżeli ewentualnie nie ewentualnie pozostaje w wiadomej winorośli, w ten właśnie sposób ani wy jeżeli ewentualnie nie we mnie ewentualnie pozostajecie.    Ja jakościowo jestem ta winorośl, wy zaś te życionośne odłamy. Ten pozostający we mnie i ja w nim, ten właśnie przynosi owoc wieloliczny, że beze mnie nie możecie czynić nic.    Jeżeli ewentualnie nie ktoś ewentualnie pozostaje we mnie, został rzucony na zewnątrz jak ten życionośny odłam; i został wysuszony i zbierają do razem je i do ognia rzucają i jako jeden jest płoniony.    Jeżeliby pozostalibyście we mnie i te spływające wysłowienia czynów moje w was jako jedno pozostałoby, to które jeżeli ewentualnie ewentualnie chcecie, poproście dla siebie, i stanie się wam.    W tym właśnie został wsławiony ojciec mój, aby owoc wieloliczny przynosilibyście i stalibyście się moi właśni uczniowie.    Z góry tak jak umiłował mnie wiadomy ojciec i ja was umiłowałem; pozostańcie w tej miłości, tej mojej własnej.    Jeżeliby wkazówki moje upilnowalibyście, pozostaniecie w tej miłości, tej należącej do mnie, z góry tak jak ja wkazówki wiadomego ojca mojego trwale upilnowałem i pozostaję w tej która należy do niego, w tej miłości.    Te właśnie trwale zagadałem wam, aby ta rozkosz, ta moja własna, w was teraz byłaby, i ta rozkosz wasza zostałaby uczyniona pełną.    Ta właśnie jest ta wkazówka, ta moja własna, aby obecnie miłowalibyście wzajemnych z góry tak jak umiłowałem was.    Większą od tej właśnie miłość nikt nie ma, aby ktoś duszę swoją położyłby w obronie powyżej lubiących przyjaciół należących do niego.    Wy przyjaciele moi jesteście jeżeli ewentualnie ewentualnie czynicie które ja wkazuję wam.    Już nie powiadam was jako niewolników, że niewolnik nie wie od przeszłości co obecnie czyni jego utwierdzający pan; was zaś spłynąłem jako przyjaciół, że wszystkie które usłyszałem z obok od strony ojca mojego dałem poznać wam.    Nie wy mnie wybraliście sobie ale ja wybrałem sobie was, i położyłem was aby wy obecnie prowadzilibyście się pod moim zwierzchnictwem, i owoc obecnie przynosilibyście, i ten owoc wasz obecnie pozostawałby, aby które coś by poprosilibyście ojca w imieniu moim, dałby wam.    Te właśnie wkazuję wam, aby obecnie miłowalibyście wzajemnych.    Jeżeli ten naturalny ustrój światowy was nienawidzi, rozeznawajcie że mnie wpierw od was znienawidził.    Jeżeli z tego naturalnego ustroju światowego byliście jakościowo, ten ustrój ewentualnie to co swoje własne lubił; że zaś z tego ustroju nie jesteście jakościowo ale ja wybrałem sobie was z tego ustroju, przez to właśnie nienawidzi was ten ustrój.    Przypominajcie sobie tego odwzorowanego wniosku którego ja rzekłem wam: Nie jest jakościowo niewolnik większy od utwierdzającego pana jego. Jeżeli mnie poczęli ścigać prawnie, i was będą ścigali prawnie; jeżeli ten odwzorowany wniosek mój poczęli pilnować, i ten wasz własny będą pilnowali.    Ale te właśnie wszystkie będą czynili do sfery was przez to wiadome imię moje, że nie znają od przeszłości tego który posłał mnie.    O ile nie przyjechałem i nie zagadałem im, uchybienie nie mieli; teraz zaś jakieś przedobjawienie nie mają około uchybienia swojego.    Ten mnie nienawidzący i ojca mojego nienawidzi.    O ile te wiadome dzieła nie uczyniłem w nich które nikt inny nie uczynił, uchybienie nie mieli; teraz zaś i od przeszłości widzą i od przeszłości nienawidzą i mnie i ojca mego.    Ale aby zostałby uczyniony pełnym ten odwzorowany wniosek, ten w Przydzielonym obyczajowym prawie ich pismem odwzorowany że: Znienawidzili mnie darmo.    Gdyby przyszedłby ten pobudziciel do obok-przeciw wezwaniem którego ja posłałbym wam z obok od strony ojca, wiadomy duch wiadomej starannej pełnej jawnej prawdy, który z obok od strony ojca wydostaje się, ów zaświadczy około mnie;    i wy zaś świadczycie, że od prapoczątku wspólnie ze mną jakościowo jesteście. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible