Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 16

  Te właśnie zagadałem wam aby nie uznalibyście się za prowadzonych do pułapki.    Odłączonych od grupy zbierania razem uczynią was. Ale przychodzi godzina naturalnego okresu czasu, aby wszystek ten który zabił was wyobraziłby sobie służbę za zapłatę przynosić do istoty wiadomemu bogu.    I te właśnie sprawy uczynią, że nie rozeznali ojca ani mnie.    Ale te właśnie sprawy zagadałem wam, aby, gdyby przyszłaby ta wiadoma godzina naturalnego okresu czasu onych spraw, przypominalibyście sobie onych spraw, że ja rzekłem wam. Te właśnie sprawy zaś wam z prapoczątku nie rzekłem, że wspólnie z wami bywałem dla siebie.    Teraz zaś prowadzę się na powrót pod zwierzchnictwem istotnie do tego który posłał mnie, i nikt z was nie wzywa do uwyraźnienia się mnie: Gdzie prowadzisz się na powrót pod zwierzchnictwem?    Ale że te właśnie zagadałem wam, przykrość uczyniła pełnym wasze serce.    Ale ja tę pełną jawną prawdę powiadam wam: przynosi korzyść wam aby ja odjechałbym. Jeżeliby bowiem nie odjechałbym, ten wiadomy pobudziciel do obok-przeciw wezwaniem nie przyjdzie istotnie do was; jeżeliby zaś wyprawiłbym się, poślę go istotnie do was.    I przyszedłszy ów wykazując haniebność skarci ten naturalny ustrój światowy około jakiegokolwiek uchybienia i około jakiejkolwiek zebranej reguł cywilizacji i około jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.    Około uchybienia wprawdzie, że nie wtwierdzają jako do rzeczywistości do mnie;    około zebranej reguł cywilizacji zaś, że istotnie do ojca prowadzę się pod zwierzchnictwem i już nie oglądacie dla znalezienia teorii mnie;    około zaś rozstrzygnięcia, że ten wiadomy naczelny z racji swej prapoczątkowości naturalnego ustroju światowego tego właśnie od przeszłości jest rozstrzygnięty.    Jeszcze wieloliczne mam wam teraz powiadać, ale nie możecie dźwigać w tej chwili.    Gdyby zaś przyszedłby ów, ten duch starannej pełnej jawnej prawdy, poprowadzi po drodze was w tej prawdzie wszystkiej; nie bowiem będzie gadał od siebie samego, ale te które usłyszy będzie gadał, i te aktualnie przychodzące powracając do źródła będzie przynosił jako nowinę wam.    Ów mnie będzie sławił, że z tego mojego będzie brał i powracając do źródła będzie przynosił jako nowinę wam.    Wszystkie te które ma ojciec, moje własne jako jedno jest; przez to właśnie rzekłem, że z tego mojego bierze i powracając do źródła będzie przynosił jako nowinę wam.    Małe, i już nie dla znalezienia teorii oglądacie mnie; i na powrót małe, i będziecie widzieli mnie.    Rzekli więc z uczniów jego istotnie do wzajemnych: Co jakościowo jest to właśnie które powiada nam: Małe, i nie dla znalezienia teorii oglądacie mnie; i na powrót małe, i będziecie widzieli mnie? I: Że prowadzę się na powrót pod zwierzchnictwem istotnie do ojca?    Powiadali więc: Co jakościowo jest to właśnie to: Małe? Nie wiemy od przeszłości co teraz gada.    Rozeznał Iesus że chcieli go wzywać do uwyraźnienia się, i rzekł im: Około tego właśnie szukacie badawczo wspólnie z wzajemnymi że rzekłem: Małe, i nie dla znalezienia teorii oglądacie mnie; i na powrót małe, i będziecie widzieli mnie?    Istotne istotnego powiadam wam, że będziecie płakali i będziecie wyrzekali treny pogrzebowe wy, ten zaś naturalny ustrój światowy będzie rozkosznie wychodził z środka; wy będziecie doznawali przykrości, ale ta przykrość wasza do sfery niewiadomej rozkoszy stanie się.    Określona kobieta gdy ewentualnie ewentualnie wydaje na świat, przykrość ma, że przyszła godzina naturalnego okresu czasu jej; gdyby zaś zrodziłaby dziecko, już nie przypomina sobie tego ucisku przez tę rozkosz, że został zrodzony nieokreślony człowiek do określonego naturalnego ustroju światowego.    I wy więc teraz wprawdzie przykrość macie; na powrót zaś ujrzę was, i będzie rozkosznie wychodziło z środka wasze serce, i tę rozkosz waszą nikt nie unosi od was.    I w owym dniu mnie nie będziecie wzywali do uwyraźnienia się o nic. Istotne istotnego powiadam wam, ewentualnie coś poprosilibyście wiadomego ojca w wiadomym imieniu moim, da wam.    Aż do tej chwili nie poprosiliście nic w tym imieniu moim; proście i weźmiecie aby ta rozkosz należąca do was aktualnie byłaby od przeszłości uczyniona pełną.    Te właśnie w obocznych odwzorowaniach szlaku twórczego zagadałem wam; przychodzi godzina naturalnego okresu czasu gdy już nie w obocznych odwzorowaniach szlaku twórczego będę gadał wam, ale wszystkospływem około ojca odniosę nowinę wam.    W owym dniu w imieniu moim będziecie prosili dla siebie, i nie powiadam wam że ja będę wzywał do uwyraźnienia się ojca około was.    Sam bowiem ojciec lubi was, że wy mnie trwale ulubiliście i trwale wtwierdziliście do rzeczywistości że ja z obok od strony boga wyjechałem.    Wyjechałem od strony ojca i przyjechałem do sfery tego naturalnego ustroju światowego; na powrót puszczam od siebie ten naturalny ustrój światowy i wyprawiam się istotnie do tego ojca.    Powiadają uczniowie jego: Oto teraz wszystkospływem gadasz i odwzorowanie szlaku twórczego żadne nie powiadasz.    Teraz od przeszłości wiemy że od przeszłości wiesz wszystkie sprawy i nie potrzebę masz aby ktoś cię wzywałby do uwyraźnienia się; w tym właśnie wtwierdzamy do rzeczywistości że od nieokreślonego boga wyjechałeś.    Odróżnił się im Iesus: W tej chwili wtwierdzacie do rzeczywistości?    Zobaczcie-oto teraz przychodzi godzina naturalnego okresu czasu i na trwale w przeszłości przyszła aby zostalibyście rozproszeni każdy do wiadomych swoich własnych rzeczy i spraw i mnie wyłącznie jedynego puścilibyście od siebie; i nie jestem jakościowo wyłącznie jedyny, że wiadomy ojciec wspólnie ze mną jakościowo jest.    Te właśnie zagadałem wam aby we mnie niewiadomy pokój teraz mielibyście. W tym naturalnym ustroju światowym ucisk teraz macie, ale bądźcie śmiali, ja w przeszłości zwyciężyłem ten ustrój. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible