Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 17

  Te właśnie zagadał Iesus, i uniósłszy na oczy swoje do sfery wiadomego nieba, rzekł: Ojcze, przyszła wiadoma godzina naturalnego okresu czasu; wsław należącego do ciebie wiadomego syna, aby ten syn wsławiłby ciebie.    Z góry tak jak dałeś mu samowolną władzę z wybycia na zewnątrz wszystkiej mięsowej istoty, aby wszystko, które trwale dałeś mu, dałby im: niewiadome życie organiczne niewiadome eonowe.    To właśnie zaś jakościowo jest to eonowe życie organiczne, aby rozeznawaliby ciebie wiadomego wyłącznie jedynego powstałego ze starannej pełnej jawnej prawdy boga, i którego odprawiłeś Iesusa pomazańca.    Ja ciebie wsławiłem na ziemi, dzieło w pełni dokonawszy które dałeś mi aby uczyniłbym.    I teraz wsław mnie ty ojcze u-przy tobie samym tą sławą którą miałem naprzód tego które uczyniło ten naturalny ustrój światowy możliwym teraz być u-przy tobie.    Ujawniłem twoje imię człowiekom których dałeś mi z tego naturalnego ustroju światowego. Twoi właśni jakościowo byli i mnie ich dałeś, i ten odwzorowany wniosek należący do ciebie od przeszłości pilnują.    Teraz trwale rozeznali że wszystkie te które trwale dałeś mi, z obok od strony ciebie jakościowo są.    Że te spływające wysłowienia czynów które dałeś mi trwale dałem im, i oni wzięli i rozeznali starannie spełnie jawnie prawdziwie że z obok od strony ciebie wyjechałem, i wtwierdzili jako do rzeczywistości że ty mnie odprawiłeś.    Ja około nich wzywam do uwyraźnienia się, nie około tego naturalnego ustroju światowego wzywam do uwyraźnienia się, ale około tych których trwale dałeś mi, że twoi właśni jakościowo są    I te moje własne wszystkie twoje własne jako jedna jakościowo jest, i te twoje własne moje własne, i od przeszłości jestem wsławiony w nich.    I już nie jestem jakościowo wewnątrz w tym naturalnym ustroju światowym, i oni w tym ustroju jakościowo są, i ja istotnie do ciebie przyjeżdżam. Ojcze święty, upilnuj ich w wiadomym imieniu należącym do ciebie w którym trwale dałeś mi, aby obecnie jakościowo byliby jedno z góry tak jak my.    Gdy jakościowo byłem dla siebie wspólnie z nimi, ja pilnowałem ich w wiadomym imieniu należącym do ciebie w którym trwale dałeś mi, i ustanowiłem straż, i żaden z nich nie odłączył się przez zatracenie jeżeli nie ten syn tego odłączenia przez zatracenie, aby to wiadome odwzorowane pismo zostałoby uczynione pełnym.    Teraz zaś istotnie do ciebie przyjeżdżam i te właśnie gadam w tym naturalnym ustroju światowym aby obecnie mieliby tę rozkosz, tę moją własną, trwale od przeszłości uczynioną pełną w sobie samych.    Ja trwale dałem im ten odwzorowany wniosek należący do ciebie, i ten ustrój znienawidził ich, że nie są jakościowo z tego ustroju z góry tak jak ja nie jestem jakościowo z tego ustroju.    Nie wzywam do uwyraźnienia się aby uniósłbyś ich z tego ustroju, ale aby upilnowałbyś ich z tego złośliwego.    Z tego ustroju nie są jakościowo z góry tak jak ja nie jestem jakościowo z tego ustroju.    Uświęć ich w tej wiadomej starannej pełnej jawnej prawdzie; ten wiadomy odwzorowany wniosek, ten twój własny, staranna pełna jawna prawda jest.    Z góry tak jak mnie odprawiłeś do tego ustroju, i ja odprawiłem ich do tego ustroju,    i w obronie powyżej nich ja uświęcam mnie samego, aby obecnie byliby i oni od przeszłości uświęceni w jakiejś starannej pełnej jawnej prawdzie.    Nie około tych właśnie zaś wzywam do uwyraźnienia się wyłącznie jedynie, ale i około tych wtwierdzających jako do rzeczywistości przez-z odwzorowanego wniosku ich do mnie,    aby wszyscy jedno teraz jakościowo byliby, z góry tak jak ty ojcze we mnie i ja w tobie, aby i oni w nas teraz jakościowo byliby, aby ten ustrój wtwierdzałby do rzeczywistości że ty mnie odprawiłeś.    I ja tę sławę którą trwale dałeś mi, trwale daję im, aby teraz jakościowo byliby jedno z góry tak jak my jedno;    ja w nich i ty we mnie, aby teraz jakościowo byliby od przeszłości w pełni dokonani do jednego, aby teraz rozeznałby ten naturalny ustrój światowy że ty mnie odprawiłeś i umiłowałeś ich z góry tak jak mnie umiłowałeś.    Ojcze, to które trwale dałeś mi, chcę aby tam gdzie jakościowo jestem ja i owi teraz jakościowo byliby wspólnie ze mną, aby szukając teorii oglądaliby tę sławę, tę moją własną, którą trwale dałeś mi, że umiłowałeś mnie naprzód rzucenia z góry na dół dla fundamentu naturalnego ustroju światowego.    Ojcze stosujący reguły cywilizji, i ten ustrój cię nie rozeznał, ja zaś cię rozeznałem, i ci właśnie rozeznali że ty mnie odprawiłeś,    i dałem poznać im to wiadome imię twoje, i dam poznać, aby ta miłość którą umiłowałeś mnie, w nich teraz byłaby i ja w nich. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible