Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 19

  Wtedy więc wziął Pilatos Iesusa i ubiczował.    I żołnierze splótłszy wieniec z cierni nałożyli na dodatek należącej do niego, tej wiadomej głowie, i szatę purpurową rzucili wkoło w niego,    i przychodzili intymnie do niego i powiadali: Wychodź rozkosznie z środka, ten król tych Judajczyków. I dawali mu uderzenia różdżkami.    I wyszedł na powrót na zewnątrz Pilatos i powiada im: Ujrzyjcie-oto wiodę wam go na zewnątrz, aby rozeznalibyście że żadną winę nie znajduję w nim.    Wyszedł więc określony Iesus na zewnątrz niosąc ten cierniowy wieniec i tę purpurową szatę. I powiada im: Zobaczcie-oto określony człowiek.    Gdy więc ujrzeli go prapoczątkowi kapłani i podwładni, wrzasnęli jak zwierzęta powiadając: Zaopatrz w umarły stawiony drewniany pal, zaopatrz w pal. Powiada im Pilatos: Weźcie go wy i zaopatrzcie w pal; ja bowiem nie znajduję w nim winę.    Odróżnili się mu Judajczycy: My Przydzielone obyczajowe prawo mamy, i w dół w to Prawo jest dłużny odumrzeć że jako jakiegoś syna jakiegoś boga siebie samego uczynił.    Gdy więc usłyszał Pilatos ten właśnie wiadomy odwzorowany wniosek, bardziej przestraszył się,    i wszedł do pretorium na powrót i powiada temu Iesusowi: Skąd jakościowo jesteś ty? Zaś Iesus odróżnienie w odpowiedzi nie dał mu.    Powiada więc mu Pilatos: Mnie nie gadasz? Nie wiesz że samowolną władzę mam rozwiązawszy uwolnić cię i samowolną władzę mam zaopatrzyć w pal cię?    Odróżnił się w odpowiedzi Iesus: Nie miałeś samowolną władzę w dół na mnie żadną, o ile nie była jakościowo w przeszłości trwale dana tobie w łączności z góry. Przez to właśnie ten który przekazał mnie tobie, większe uchybienie ma.    Z tego właśnie Pilatos szukał sposobu rozwiązawszy uwolnić go. Zaś Judajczycy wrzasnęli powiadając: Jeżeliby tego właśnie rozwiązawszy uwolniłbyś, nie jesteś przyjaciel Kaisara; wszystek ten jako króla siebie samego czyniący powiadając przeciwnie sprzeciwia się Kaisarowi.    Więc Pilatos usłyszawszy z odwzorowanych wniosków tych właśnie, powiódł na zewnątrz określonego Iesusa i osiadł na wzniesionym wstępie do sfery właściwego miejsca powiadanego Wyścielone kamieniami, po hebrajsku zaś Gabbatha.    Był zaś dzień Podstępne Przygotowanie Materialnego Urządzenia Paschy, godzina naturalnego okresu czasu jakościowo była tak jak szósta. I powiada Judajczykom: Ujrzyjcie-oto określony król wasz.    Wrzasnęli jak zwierzęta więc owi: Unieś, unieś, zaopatrz w umarły stawiony drewniany pal go. Powiada im Pilatos: Określonego wiadomego króla waszego żeby zaopatrzyłbym w pal? Odróżnili się w odpowiedzi prapoczątkowi kapłani: Nie mamy obecnie jakiegokolwiek króla jeżeli nie Kaisara.    Wtedy więc przekazał go im aby zostałby zaopatrzony w pal. Zabrali z sobą więc określonego Iesusa.    I dźwigając sobie samemu ten umarły drewniany pal wyszedł do powiadanego Czaszki właściwego miejsca, która jest powiadana po hebrajsku Golgotha,    gdzie go zaopatrzyli w umarły stawiony drewniany pal, i wspólnie z nim innych dwóch: w z tego miejsca i w z tego miejsca, w środkowe miejsce zaś tego Iesusa.    Odwzorował pismem zaś i tytuł Pilatos i położył na tym palu; było zaś trwale pismem odwzorowane: Iesus ten wiadomy nazarejczyk ten wiadomy król Judajczyków.    Ten właśnie więc tytuł wieloliczni przeczytali z Judajczyków, że blisko było to właściwe miejsce tego miasta tam gdzie został zaopatrzony w pal Iesus; i było pismem odwzorowane po hebrajsku, po rzymsku, po helleńsku.    Powiadali więc Pilatosowi prapoczątkowi kapłani Judajczyków: Nie odwzorowuj pismem: Ten wiadomy król Judajczyków, ale że ów rzekł: Król jestem Judajczyków.    Odróżnił się w odpowiedzi Pilatos: Które trwale pismem odwzorowałem, trwale pismem odwzorowałem.    Więc żołnierze, gdy zaopatrzyli w umarły stawiony drewniany pal Iesusa, wzięli wierzchnie szaty jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i suknię. Była zaś ta suknia bez szwu, z tych pozostających w łączności z góry tkana przez-z całej.    Rzekli więc istotnie do wzajemnych: Może nie rozdarlibyśmy ją, ale pociągnęlibyśmy los około niej, kogo będzie. Aby to odwzorowane pismo zostałoby uczynione pełnym: Rozdzielili sobie szaty moje sobie samym, i na szatne odzienie moje rzucili los. Zaiste więc żołnierze te właśnie uczynili.    Od przedtem stały zaś u-przy tym palu Iesusa matka jego, i siostra matki jego(,) Maria ta Klopasa, i Maria ta Rodem z Wieży.    Iesus więc ujrzawszy matkę i ucznia stojącego obok-przeciw którego miłował, powiada matce: Kobieto, ujrzyj-oto ten wiadomy syn twój.    Zatem powiada temu uczniowi: Ujrzyj-oto ta wiadoma matka twoja. I od owej godziny wziął ten uczeń ją do wiadomych swoich własnych spraw i rzeczy.    Potem w istotny środek - za to właśnie, znając od przeszłości Iesus że już wszystkie sprawy jako jedna od przeszłości w pełni jest urzeczywistniona, aby w pełni zostałoby dokonane wiadome Odwzorowane pismo, powiada: Pragnę.    Sprzęt materialnego urządzenia leżał ostrego octu pełny; gąbkę więc pełną tego octu, pachnącym hyzopem dookoła obłożywszy, przynieśli do istoty jego, tym ustom.    Gdy więc wziął ten ocet Iesus, rzekł: Od przeszłości w pełni jest urzeczywistnione. I skłoniwszy głowę, przekazał ducha.    Więc Judajczycy, gdyż dzień Podstępne Przygotowanie Sztucznego Materialnego Urządzenia jakościowo był, aby nie jako jeden pozostałby na tym palu te cielesne organizmy w tym sabacie - jakościowo był bowiem wielki dzień owego sabatu - wezwali do uwyraźnienia się Pilatosa aby zostałyby odgórnie strzaskane ich golenie i zostałyby uniesione.    Przyszli więc żołnierze i tego wprawdzie pierwszego odgórnie strzaskali golenie, i tego innego, tego ujętego w pal do razem z nim.    Aktywnie wrogo na zaś Iesusa przyszedłszy, jak ujrzeli już go umarłego, nie odgórnie strzaskali jego golenie,    ale jeden z żołnierzy lancą należący do niego, ten wiadomy bok, żgnął, i wyszła prosto potem krew i woda.    I ten który w przeszłości trwale ujrzał, od przeszłości zaświadcza, i pochodzące ze starannej pełnej jawnej prawdy jego jest to świadectwo, i ów od przeszłości wie że doprowadzające do starannej pełnej jawnej prawdy powiada, aby i wy wtwierdzalibyście jako do rzeczywistości.    Stało się jako jedno bowiem te właśnie aby to wiadome odwzorowane pismo zostałoby uczynione pełnym: Kość nie będzie do razem zmiażdżona jego.    I na powrót odmienne odwzorowane pismo powiada: Ujrzą do którego wyprowadzili ukłucie(m).    Potem-za zaś te właśnie zdarzenia wezwał do uwyraźnienia się Pilatosa Iosef od Harimathai, obecnie będący uczeń Iesusa, od przeszłości ukryty zaś przez strach od Judajczyków, aby uniósłby wiadomy cielesny organizm Iesusa. I nawrócił w możliwość Pilatos. Przyszedł więc i uniósł ten cielesny organizm jego.    Przyszedł zaś i Nikodemos, ten który przyszedł istotnie do niego podczas nocy jako to co pierwsze, przynosząc mieszaninę mirry i aloesu tak jak rzymskie litry sto.    Wzięli więc ten cielesny organizm Iesusa i związali go kawałkami tkanin wspólnie z wonnościami, z góry tak jak zwyczaj jest Judajczykom wgrzebywać.    Był zaś w tym właściwym miejscu, tam gdzie został zaopatrzony w pal, jakiś ogród, i w tym ogrodzie pamiątkowy grobowiec nowy w którym jeszcze w żaden sposób nie żaden nie był położony;    tam więc przez ten dzień Podstępne Przygotowanie Sztucznego Materialnego Urządzenia Judajczyków, że blisko był ten pamiątkowy grobowiec, położyli Iesusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible