Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 21

  Potem-za te właśnie sprawy ujawnił siebie samego na powrót wiadomy Iesus uczniom na morzu Tyberiady; ujawnił zaś w ten właśnie sposób:    Byli w tym samym miejscu, czasie Simon Petros, i Thomas ten powiadany Podwójny, i Nathanael ten od Kana Galilai, i ci synowie Zebedaiosa, i inni z uczniów jego dwaj.    Powiada im Simon Petros: Prowadzę się pod zwierzchnictwem korzystać z morza łowiąc ryby. Powiadają mu: Przychodzimy i my razem z tobą. Wyszli i wstąpili wzwyż do statku. I w owej nocy nie ujęli ściśnięciem żadne.    Wskutek przedwczesnego ranka zaś już stawszego się, stawił się niewiadomy Iesus do płaskiego wybrzeża; nie wszakże przedtem wiedzieli uczniowie że niewiadomy Iesus jakościowo jest.    Powiada więc im wiadomy Iesus: Dzieci, czy może coś jako doistotną dostawkę do jedzenia macie? Odróżnili się w odpowiedzi jemu: Nie.    Ten zaś rzekł im: Rzućcie do tych prawych części statku tę sieć myśliwską, i znajdziecie. Rzucili więc, i już nie oną wyciągnąć byli potężni od mnóstwa ryb.    Powiada więc uczeń ów, którego miłował Iesus, Petrosowi: Wiadomy utwierdzający pan jakościowo jest. Simon więc Petros usłyszawszy że utwierdzający pan jakościowo jest, dodatkowe nawierzchnie wdziano na wskroś przepasał sobie, był bowiem nagi, i rzucił siebie samego do morza.    Ci zaś inni uczniowie wiadomym stateczkiem przyjechali, nie bowiem byli w długą odległość od ziemi, ale tak jak od łokci dwustu, wlokąc tę sieć myśliwską ryb.    Jak więc odstąpili do ziemi, poglądają kupę drzewnych węgli żarzonych leżącą i potrawkę pieczoną z ryby na wierzchu leżącą i chleb.    Powiada im ten Iesus: Przynieście od tych potrawek których ujęliście ściśnięciem teraz.    Wstąpił na górę więc Simon Petros i wyciągnął tę sieć myśliwską do ziemi pełną ryb wielkich stu pięćdziesięciu trzech; i wskutek tylu to będących nie została rozdarta sieć.    Powiada im ten Iesus: Przyjdźcie tu, spożyjcie śniadanie. Żaden zaś nie miał śmiałości z uczniów wybadać go: Ty kto jakościowo jesteś? od przeszłości wiedząc że wiadomy utwierdzający pan jakościowo jest.    Przychodzi niewiadomy Iesus i bierze chleb i daje im, i tę potrawkę podobnie.    To właśnie już po raz trzeci został ujawniony niewiadomy Iesus uczniom wzbudzony w górę z umarłych.    Gdy więc spożyli śniadanie, powiada Simonowi Petrosowi ten Iesus: Simonie synu Ioannesa, miłujesz mnie jako, przez liczniejsze od tych właśnie? Powiada mu: Owszem, utwierdzający panie, ty od przeszłości wiesz, że lubię cię. Powiada mu: Tucz zaprzeczające i walczące baranki moje.    Powiada mu na powrót jako wtóre: Simonie synu Ioannesa, miłujesz mnie? Powiada mu: Owszem, utwierdzający panie, ty od przeszłości wiesz że lubię cię. Powiada mu: Paś owce moje.    Powiada mu jako trzecie: Simonie synu Ioannesa, lubisz mnie? Doznał przykrości Petros że rzekł mu jako trzecie: Lubisz mnie?, i powiada mu: Utwierdzający panie, wszystkie sprawy ty od przeszłości wiesz, ty rozeznajesz że lubię cię. Powiada mu: Tucz owce moje.    Istotne istotnego powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś samego ciebie i deptałeś wkoło tam gdzie chciałeś; gdyby zaś przedawniłbyś się, rozpostrzesz z wewnątrz ręce swoje i inny cię opasze i przyprowadzi tam gdzie nie chcesz.    To właśnie zaś rzekł oznaczając sygnałem od bogów którą śmiercią wsławi wiadomego boga. I to właśnie rzekłszy, powiada mu: Wdrażaj się mi.    Obrócony na powrót Petros pogląda tego ucznia którego miłował Iesus wdrażającego się, który i padł wstecz do źródła ku pożywieniu w tym głównym posiłku aktywnie na klatkę piersiową jego i rzekł: Utwierdzający panie, kto jest ten przekazujący cię?    Tego właśnie więc ujrzawszy Petros powiada Iesusowi: Utwierdzający panie, ten właśnie zaś co?    Powiada mu Iesus: Jeżeli ewentualnie jego ewentualnie teraz chcę uczynić mogącym teraz pozostawać dopóki teraz przyjeżdżam, co to istotnie do ciebie? Ty mi wdrażaj się.    Wyszedł więc ten właśnie odwzorowany wniosek do braci, że uczeń ów nie odumiera. Nie rzekł zaś mu Iesus że nie odumiera, ale: Jeżeli ewentualnie jego ewentualnie teraz chcę uczynić mogącym teraz pozostawać dopóki teraz przyjeżdżam, co to istotnie do ciebie?    Ten właśnie jest ten uczeń, ten obecnie świadczący około tych właśnie spraw, i ten który pismem odwzorował te właśnie sprawy, i od przeszłości wiemy że doprowadzające do starannej pełnej jawnej prawdy jego to świadectwo jest.    Jest jako jedna zaś i inne wieloliczne sprawy które uczynił wiadomy Iesus, takie które jeżeli ewentualnie jako jedna ewentualnie teraz jest pismem odwzorowywana w dół w każdą jedną, ani sam, spodziewam się, ten naturalny ustrój światowy ta okoliczność nie uczyniłaby zdolnym pojąć te obecnie pismem odwzorowywane książki. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible